tirsdag den 31. december 2013

Godt Nytår


Kære alle skønne Phistermedister venner  
Tusinde tak for et fanofantastisk år. Vi håber, at I har nydt juledagene og nu er klar til et brag af en start på et frisk nyt år. 

Vi glæder os allerede til det nye år og alle de fortryllende sager som vi skal dele med jer - ikke mindst vores 10 års fødselsdag. Og husk, at vi allerede om 5 " synes godt om" på vores facebook side trækker lod om den næste "Elsk dit hjem" bog weeeiii vi glæder os 

Godt nytår til jer fra hele Phistermedister teamet


lørdag den 28. december 2013

Emmas DIY klumme

2014 får vi en ny DIY klummeskriver - Emma på 9 år og hun er allerede i fuld gang med, at lave alverdens skønne sager ud af toiletruller.
Det er utrolig hvor fantastisk en toiletrulle kan blive ved blot lidt maling, perler, glimmer og glitter plus lidt fantasi. 

Du får et lille smugkig allerede nu

En engel, en julemand med højt humør og en soldat der er juleklar.


Santa Lucia - Engel
En toilet rulle der er malet hvid. Derefter er der malet ansigt med hudfarve og med sort malet øjne og en mund der så fint synger. På hovedet har hun fået guld blomster og i bunden en række sølv perler på snor. En lille klods er beklældt med guld skum. En på denne er der sat en tændstik der er malet sort på spidse. 3 hvid hama perler er skubbet ned over og vupti det er nu et fint lys... hmm hun har pustet det ud ?


En soldat - måske nøddeknækkeren ?

En toiletrulle opdeles i fire områder - til henholdsvis ansigt, krop, bælte og bukser. Du kan bruge malertape til at lave overgangen rigtig fint. Jeg brugte masking tape og havde vist ikke tålmodighed nok, så mine overgange blev ikke helt skarpe. Hans fine hue er lavet af en pom pom i sort bomuld. Og guld til hans fine knapper på hans jakke. Han har ingen mund - han må nemlig ikke sige noget når han står vagt.

hov julemanden - hvor blev han af ??

På gensyn i januar :-)

fredag den 27. december 2013

Godnathistorie - Tinsoldaten


Der var engang fem og tyve Tinsoldater, de vare alle Brødre, thi de vare fødte af en gammel Tinskee. Geværet holdt de i Armen og Ansigtet satte de lige ud; rød og blaa, nok saa deilig var Uniformen. Det Allerførste, de hørte i denne Verden, da Laaget blev taget af Æsken, hvori de laae, var det Ord: "Tinsoldater!" det raabte en lille Dreng og klappede i Hænderne; han havde faaet dem, for det var hans Geburtsdag, og stillede dem nu op paa Bordet. Den ene Soldat lignede livagtig den anden, kun en eneste var lidt forskjellig; han havde eet Been, thi han var blevet støbt sidst, og saa var der ikke Tin nok; dog stod han ligesaa fast paa sit ene, som de andre paa deres to, og det er just ham, som bliver mærkværdig. 
Paa Bordet, hvor de blev stillede op, stod meget andet Legetøi; men det, som faldt meest i Øinene, var et nydeligt Slot af Papir. Gjennem de smaa Vinduer kunde man see lige ind i Salene. Udenfor stode smaa Træer, rundtom et lille Speil, der skulde see ud som en Sø; Svaner af Vox svømmede derpaa og speilede sig. Det var altsammen nydeligt, men det Nydeligste blev dog en lille Jomfru, som stod midt i den aabne Slotsdør; hun var ogsaa klippet ud af Papir, men hun havde et Skjørt paa af det klareste Linon og et lille smalt blaat Baand over Skulderen ligesom et Gevandt; midt i det sad en skinnende Paillette, lige saa stor som hele hendes Ansigt. Den lille Jomfru strakte begge sine Arme ud, for hun var en Dandserinde, og saa løftede hun sit ene Been saa høit i Veiret, at Tinsoldaten slet ikke kunde finde det og troede, at hun kun havde eet Been ligesom han.

   "Det var en Kone for mig!" tænkte han; "men hun er noget fornem, hun boer i et Slot, jeg har kun en Æske, og den ere vi fem og tyve om, det er ikke et Sted for hende! dog jeg maa see at gjøre Bekjendtskab!" og saa lagde han sig saa lang han var bag en Snuustobaksdaase, der stod paa Bordet; der kunde han ret see paa den lille fine Dame, som blev ved at staae paa eet Been, uden at komme ud af Balancen.

   Da det blev ud paa Aftenen, kom alle de andre Tinsoldater i deres Æske og Folkene i Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetøiet at lege, baade at komme Fremmede, føre Krig og holde Bal; Tinsoldaterne raslede i Æsken, for de vilde være med, men de kunde ikke faae Laaget af. Nøddeknækkeren slog Kaalbøtter, og Griffelen gjorde Commers paa Tavlen; det var et Spektakel saa Kanarifuglen vaagnede, og begyndte at snakke med, og det paa Vers. De to eneste, som ikke rørte sig af Stedet, var Tinsoldaten og den lille Dandserinde; hun holdt sig saa rank paa Taaspidsen og begge Armene udad; han var ligesaa standhaftig paa sit ene Been, hans Øine kom ikke et Øieblik fra hende.

   Nu slog Klokken tolv, og klask, der sprang Laaget af Snuustobaksdaasen, men der var ingen Tobak i, nei, men en lille sort Trold, det var saadant et Kunststykke.
   "Tinsoldat!" sagde Trolden, "vil Du holde dine Øine hos Dig selv!"
   Men Tinsoldaten lod, som han ikke hørte det.
   "Ja bi til imorgen!" sagde Trolden.

   Da det nu blev Morgen, og Børnene kom op, blev Tinsoldaten stillet hen i Vinduet, og enten det nu var Trolden eller Trækvind, ligemed eet fløi Vinduet op og Soldaten gik ud paa Hovedet fra tredie Sal. Det var en skrækkelig Fart, han vendte Benet lige iveiret, og blev staaende paa Kaskjetten, med Bajonetten nede imellem Brostenene.

   Tjenestepigen og den lille Dreng kom strax ned, for at søge; men skjøndt de vare færdig ved at træde paa ham, kunde de dog ikke see ham. Havde Tinsoldaten raabt: her er jeg! saa havde de nok fundet ham, men han fandt det ikke passende at skrige høit, da han var i Uniform.

   Nu begyndte det at regne, den ene Draabe faldt tættere end den anden, det blev en ordentlig Skylle; da den var forbi, kom der to Gadedrenge.
   "Sei Du!" sagde den ene, "der ligger en Tinsoldat! han skal ud at seile!"
   Og saa gjorde de en Baad af en Avis, satte Tinsoldaten midt i den, og nu seilede han ned af Rendestenen; begge Drengene løb ved Siden og klappede i Hænderne. Bevar os vel! hvilke Bølger der gik i Rendestenen, og hvilken Strøm der var; ja det havde da ogsaa skylregnet. Papiirsbaaden vippede op og ned, og imellem saa dreiede den saa gesvindt, saa det dirrede i Tinsoldaten; men han blev standhaftig, forandrede ikke en Mine, saae lige ud og holdt Geværet i Armen.

   Lige med eet drev Baaden ind under et langt Rendesteens-Bræt; der blev lige saa mørkt, som om han var i sin Æske.
   "Hvor mon jeg nu kommer hen", tænkte han, "ja, ja, det er Troldens Skyld! Ak sad dog den lille Jomfru her i Baaden, saa maatte her gjerne være eengang saa mørkt endnu!"
   I det samme kom der en stor Vandrotte, som boede under Rendesteens-Brættet.
   "Har Du Pas?" spurgte Rotten. "Hid med Passet!"
   Men Tinsoldaten taug stille og holdt endnu fastere paa Geværet. Baaden foer afsted og Rotten bag efter. Hu! hvor den skar Tænder, og raabte til Pinde og Straa:
   "Stop ham! stop ham! han har ikke betalt Told! han har ikke viist Pas!"
   Men Strømmen blev stærkere og stærkere! Tinsoldaten kunde allerede øine den lyse Dag foran hvor Brættet slap, men han hørte ogsaa en brusende Lyd, der nok kunde gjøre en tapper Mand forskrækket; tænk dog, Rendestenen styrtede, hvor Brættet endte, lige ud i en stor Canal, det vilde være for ham lige saa farligt, som for os at seile ned af et stort Vandfald.

   Nu var han allerede saa nær derved, at han ikke kunde standse. Baaden foer ud, den stakkels Tinsoldat holdt sig saa stiv han kunde, ingen skulde sige ham paa, at han blinkede med Øinene. Baaden snurrede tre fire Gange rundt, og var fyldt med Vand lige til Randen, den maatte synke; Tinsoldaten stod i Vand til Halsen og dybere og dybere sank Baaden, mere og mere løste Papiret sig op; nu gik Vandet over Soldatens Hoved, - da tænkte han paa den lille nydelige Dandserinde, som han aldrig mere skulde faae at see; og det klang for Tinsoldatens Øre:
   "Fare, Fare, Krigsmand!
    Døden skal Du lide!"
   Nu gik Papiret itu, og Tinsoldaten styrtede igjennem - men blev i det samme slugt af en stor Fisk.
   Nei, hvor var det mørkt derinde! der var endnu værre, end under Rendesteens-Brættet, og saa var der saa snevert; men Tinsoldaten var standhaftig, og laae saa lang han var med Geværet i Armen. -
   Fisken foer omkring, den gjorde de allerforfærdeligste Bevægelser; endelig blev den ganske stille, der foer som en Lynstraale gjennem den. Lyset skinnede ganske klart og een raabte høit: "Tinsoldat!" Fisken var blevet fanget, bragt paa Torvet, solgt og kommet op i Kjøkkenet, hvor Pigen skar den op med en stor Kniv. Hun tog med sine to Fingre Soldaten midt om Livet og bar ham ind i Stuen, hvor de Allesammen vilde see saadan en mærkværdig Mand, der havde reist om i Maven paa en Fisk; men Tinsoldaten var slet ikke stolt. De stillede ham op paa Bordet og der - nei, hvor det kan gaae underligt til i Verden! Tinsoldaten var i den selvsamme Stue, han havde været i før, han saae de selvsamme Børn og Legetøiet stod paa Bordet; det deilige Slot med den nydelige lille Dandserinde; hun holdt sig endnu paa det ene Been og havde det andet høit i Veiret, hun var ogsaa standhaftig; det rørte Tinsoldaten, han var færdig ved at græde Tin, men det passede sig ikke. Han saae paa hende og hun saae paa ham, men de sagde ikke noget.
   I det samme tog den ene af Smaadrengene og kastede Soldaten lige ind i Kakkelovnen, og han gav slet ingen Grund derfor; det var bestemt Trolden i Daasen, der var Skyld deri.

   Tinsoldaten stod ganske belyst og følte en Hede, der var forfærdelig, men om det var af den virkelige Ild, eller af Kjærlighed, det vidste han ikke. Couleurerne vare reent gaaet af ham, om det var skeet paa Reisen eller det var af Sorg, kunde ingen sige. Han saae paa den lille Jomfru, hun saae paa ham, og han følte han smeltede, men endnu stod han standhaftig med Geværet i Armen. Da gik der en Dør op, Vinden tog i Dandserinden og hun fløi ligesom en Sylphide lige ind i Kakkelovnen til Tinsoldaten, blussede op i Lue og var borte; saa smeltede Tinsoldaten til en Klat, og da Pigen Dagen efter tog Asken ud, fandt hun ham som et lille Tinhjerte; af Dandserinden derimod var der kun Pailletten, og den var brændt kulsort

Godnat og sov godt :)

søndag den 8. december 2013

Søndags hygge...


Vi hygger indendørs med varm the, perler samt Dasher, Comet, Dancer, Cupid, Prancer, Donner, Vixen og Blitzen 

I et amerikansk digt fra 1823 af C.C. Moore kommer julemanden flyvende gennem vinternatten i en kane trukket af otte smukke rensdyr.

Det sidste rensdyr, Rudolph, slutter sig første til flokken mere end hundrede år senere, og med tiden er han blevet det mest kendte af rensdyrene, der trofast hjælper med at bringe julegaver ud

En perle Rudolph vil se smuk ud på en pakke... sæt en hvid label på bagsiden som du kan skrive til & fra på

lørdag den 7. december 2013

Vinderen er fundet...


weeeiiiii - Stort tillykke til Nadia fra København - vi løber fluks på posthuset, så Blomsterbergs lækkerier til hele familien er fremme hos dig allerede på mandag.


17 dage til jul - mens vi venter...


December kan blive lang... og specielt lang når vi venter på de smukke gaver der så flot ligger under juletræet. Men fortvivl ikke Phistermedister har igen i år lavet de skønneste farvehjul, med mønstre der passer både store og små samt tynde og tykke tusser. Og denne gang er der 17 farvehjul, så find bare alle de fortryllende farver frem og mærk julehyggen ligge sig...

torsdag den 5. december 2013

Juletræet med sin pynt...


Vi hygger indendøre med varm chokolade og juletræspyntning  
Vi finder både gamle, nye og firnurlige sager vi helt havde glemt, i julekasserne. 

Hvad er din ynglingsting der skal på juletræet i år ? 

Opload billede af din julepynt her på vores facebook side, og du deltager i lodtrækningen om bogen: "Blomsterbergs skønne lækkerier til hele familien". 


Vi trække lod lørdag den 7. december kl. 11.00 - så bogen kan være fremme hos den heldige vinder allerede på mandag 

tirsdag den 3. december 2013

Nytårs hilsen


Er du presset på julehilsnen - så fortvivl ikke... du kan blot sende en nytårhilsen. Brug noget sølv, guld eller farverig karton. Bøj det på midten og skriv: "En sød hilsen fra mig"
Tag et stykke garn eller sejlgarn hvor du sætter små stykker farvede papir på og skriv "Happy new year".
Du kan også bruge Masking tape i festlige farver og lave en vimpel - som kan pynte på opslagstavlen eller køleskabet hos den glade modtager, hele året.

Se blot... ingen stress - og du kan købe masking tape her  >>

søndag den 1. december 2013

StrikkeliseVed du ej heller hvad du skal bruge de lange baner den kære Strikkelise kan producere på en dag ?
Nu kan du godt begynde at smile - for det har vi fundet svaret på. Hvem vil ikke gerne have en dansende prinsesse der hilser godmorgen

fredag den 29. november 2013

Godnathistorie - De tolv bødre


Der var engang en konge og en dronning, som levede lykkeligt med hinanden. De havde tolv børn, men det var drenge alle sammen. En dag sagde kongen til sin kone: “Hvis det trettende barn, du føder, bliver en pige, skal de tolv drenge dræbes, for at hun kan få hele kongeriget.” Han lod straks lave tolv kister, og der blev lagt høvlspåner i dem og puder, som de døde skulle ligge på. Så lod han dem stille ind i en stue, låsede døren og gav dronningen nøglen, men forbød hende at tale til nogen derom.

Dronningen sad hele dagen og sørgede, og hendes yngste søn, der hed Benjamin efter bibelen og altid var hos hende, spurgte hende da: “Hvorfor er du så bedrøvet, lille mor?” - “Mit elskede barn,” svarede hun, “jeg tør ikke sige det.” Men han lod hende ikke have fred, før hun gik hen og lukkede stuen op og viste ham de tolv kister med høvlspånerne. Så sagde hun: “Kære Benjamin, disse kister har din far ladet lave til dig og dine elleve brødre, og hvis jeg føder en datter, skal I alle sammen dræbes og lægges deri og begraves.” Hun græd, mens hun fortalte det, men drengen trøstede hende og sagde: “Du skal ikke græde, lille mor, vi skal nok klare os, vi løber vores vej.” Men dronningen sagde: “Du skal tage dine elleve brødre med dig ud i skoven. Der skal en af jer kravle op i det højeste træ, I kan finde, og holde udkig efter tårnet her på slottet. Hvis jeg føder en dreng, hejser jeg en hvid fane, og så skal I komme hjem igen, men føder jeg en pige, hejser jeg en rød fane, og så skal I flygte, så hurtigt I kan. Den gode Gud vil nok beskytte jer. Hver nat vil jeg stå op og bede for jer, om vinteren beder jeg, at I må have ild til at varme jer ved, og om sommeren, at heden ikke må plage jer.”

Hun velsignede sine sønner, og de gik ud i skoven. De skiftedes nu til at sidde oppe i den højeste eg og holde udkig efter tårnet. Da elleve dage var gået, og det var Benjamins tur, så han at her blev hejset en fane op, men det var det røde blodbanner, der forkyndte, at de alle sammen skulle dø. Da brødrene hørte det, blev de rasende og råbte: “Vi vil ikke dø for en piges skyld. Vi sværger, at vi vil hævne os. Hvor vi møder en pige, skal hendes røde blod flyde.”

De gik dybere ind i skoven og langt, langt inde, hvor der var allermørkest fandt de et lille forladt hus. “Her vil vi bo,” sagde den ældste, “Benjamin er den yngste og svageste, han skal blive hjemme og passe huset. Vi andre må se at skaffe føden.” De drog så ud i skoven og skød harer og rådyr og fugle, og hvad de kunne få ram på, og bragte det hjem til Benjamin, der lavede det til, så de kunne spise sig mætte. I ti år boede de nu i det lille hus, og tiden faldt dem aldrig lang.

Imidlertid var den lille pige, som dronningen havde født, vokset op. Hun havde et godt hjerte og et smukt ansigt, og midt i panden havde hun en guldstjerne. Engang, da de havde storvask på slottet, fandt hun mellem tøjet tolv drengeskjorter og spurgte sin moder: “Hvem tilhører disse tolv skjorter, de er da alt for små til far.” - “De tilhører dine tolv brødre, kære barn,” svarede hendes moder bedrøvet. “Hvor er de da henne, dem har jeg jo aldrig hørt noget om,” sagde pigen. Og dronningen svarede: “Kun Gud ved, hvor de er. De vandrer omkring ude i den vide verden.” Hun tog nu pigen med sig op i stuen med de tolv kister. “Disse kister var bestemt til dine brødre,” sagde hun, “men drengene løb hemmeligt deres vej, inden du blev født,” og så fortalte hun, hvordan det alt sammen var gået til. Pigen trøstede hende og sagde: “Du skal ikke græde, kære mor. Jeg vil gå ud og søge efter mine brødre.”

Hun tog de tolv skjorter med og begav sig på vej. Hun kom netop til den store skov og gik hele dagen i den. Om aftenen kom hun til det lille hus. Hun gik derind og traf en dreng, som spurgte: “Hvordan kommer du her? Hvor skal du hen?” Han var forbavset over, at hun var så smuk og klædt som en prinsesse med en stjerne i panden. “Jeg er en kongedatter,” svarede hun, “jeg søger efter mine tolv brødre, og jeg vil gå, så længe jeg har himlen over mig, lige til jeg finder dem.” Hun viste ham også de tolv skjorter, hun havde taget med. Da så Benjamin, at det var hans søster, og sagde: “Jeg er Benjamin, din yngste bror.” De græd begge to af glæde og omfavnede og kyssede hinanden. Men så sagde han: “Nu er der kun en ting i vejen, lille søster. Vi har aftalt at dræbe alle de piger vi traf på vor vej, fordi det var en piges skyld, at vi måtte forlade vort rige.” - “Jeg vil gerne dø,” svarede hun, “hvis jeg kan frelse mine brødre derved.” - “Nej,” sagde Benjamin, “du skal ikke dø. Kryb ind under dette kar, og bliv der, til vores brødre kommer hjem, så skal jeg nok tale med dem.” Det gjorde hun. Da det blev mørkt, kom de andre hjem fra jagten, og maden stod færdig og ventede på dem. Mens de sad ved bordet og spiste og drak, spurgte de: “Er der ikke noget nyt at fortælle?” - “Ved I ikke noget?” spurgte Benjamin. “Nej,” svarede de. “I har været i skoven,” sagde han, “og jeg har siddet hjemme og ved dog mere end I.” - “Fortæl os det,” råbte de. “Lover I mig så, at I vil lade være med at dræbe den første pige, I møder?” spurgte Benjamin. “Ja,” råbte de alle sammen, “hun skal få lov til at beholde livet. Fortæl os nu bare, hvad du ved.” Benjamin rejste sig og gik hen til karret og løftede det op. “Her er vores søster,” sagde han. Kongedatteren kom frem i sine kongelige klæder med guldstjernen på panden og så så smuk og god ud, at de alle sammen straks kom til at holde af hende og omfavnede og kyssede hende.

Hun blev nu hjemme hos Benjamin og hjalp ham. De elleve brødre drog ud i skoven og fangede rådyr og fugle for at de kunne få noget at leve af, og søsteren og Benjamin lavede det til. Hun samlede brænde og urter og satte gryden over ilden, så maden altid var færdig i rette tid. Hun holdt huset i orden og redte sengene bløde og hvide, og brødrene var stadig tilfredse og levede i den største enighed.

En dag havde de to derhjemme lavet dejlig mad, og da de andre kom hjem, satte de sig til bords og spiste og drak. Ved siden af huset var der en lille have, hvori der stod tolv liljer, og da pigen gerne ville gøre sine brødre en glæde, gik hun ud for at plukke de tolv blomster for at give dem hver en, når de havde spist. Men i samme nu, hun plukkede dem, blev de tolv brødre forvandlede til ravne og fløj skrigende henover skoven. Huset og haven var også forsvundet. Nu var den stakkels pige helt alene i den store skov. Da hun vendte sig om, så hun, at der stod en gammel kone, som rystede på hovedet og sagde: “Barn, barn, hvad har du gjort? Nu er de for evig tid forvandlede til ravne.” - “Kan jeg slet ikke gøre noget for at frelse dem,” spurgte pigen grædende. “Nej,” sagde den gamle, “der er kun en eneste ting, der kan redde dem, men det er så svært, det kan du ikke gøre. I syv år må du hverken tale eller le, og hvis du siger et eneste ord, og der mangler blot et sekund i de syv år, er det alt sammen forgæves, og dine brødre må dø.”

Men pigen tænkte: “Jeg vil frelse mine brødre.” Hun klatrede så op i et højt træ og sad der og spandt og spandt og sagde ikke et ord og lo aldrig. Nu hændte det en gang, at en konge drog på jagt i skoven. Han havde en stor hund med, og den løb hen til træet, hvor pigen sad, snusede til det og sprang rundt om det og gøede. Kongen red derhen og så den smukke kongedatter med guldstjernen på panden. Han blev så betaget af hendes skønhed, at han råbte til hende, om hun ville være hans dronning. Hun svarede ikke, men nikkede blot. Han klatrede så selv op i træet, bar hende ned, satte hende foran sig på hesten og red hjem med hende. Brylluppet blev fejret med pomp og pragt, men bruden hverken talte eller lo. Da de havde levet lykkeligt med hinanden nogle år, begyndte kongens onde stedmor at bagtale den unge dronning og sagde til kongen: “Det er en simpel tiggertøs, du har taget med dig. Hvem ved, hvad for ugudelige ting hun hemmeligt foretager sig. Selv om hun ikke kan tale, kunne hun dog le engang imellem. Den, der aldrig ler, har en ond samvittighed.” Kongen ville først ikke høre på hende, men den gamle blev så længe ved og beskyldte dronningen for så mange slemme ting, at han til sidst lod sig overtale og dømte hende til døden.

Der blev nu rejst et stort bål i gården, og der skulle hun brændes. Kongen stod oppe i vinduet og så til med tårer i øjnene, for han elskede hende endnu. Men lige i det øjeblik, hun blev bundet fast til pælen, og de røde flammer begyndte at slikke op ad hende, var det sidste sekund af de syv år forbi. Der hørtes en susen i luften, tolv ravne kom trækkende og dalede ned. Da de berørte jorden, forvandledes de til de tolv brødre, som hun havde frelst. De rev bålet ned, slukkede ilden, befriede deres kære søster og omfavnede og kyssede hende. Og nu, da hun atter kunne tale, fortalte hun kongen, hvorfor hun havde været stum og aldrig havde let. Kongen blev så glad, da han fik at vide, at hun var uskyldig, og de levede lykkeligt sammen til deres død. Den onde stedmor blev stillet for domstolen og puttet i et fad med kogende olie og giftige slanger og omkom ynkeligt.

Godnat og sov godt :)

torsdag den 28. november 2013

Perle julepyntIngen jul uden nyt perle julepynt. Find alle dine perler, perleplader og kageforme frem og lad hyggen og bagningen begynde - og snart vil den skønneste perle jule-stemning sprede sig i hele dit hjem.
De skønne figurer kan ligeledes bruges som pynt på dine julegaver...

tirsdag den 26. november 2013

DIY nøgleringe - keyhanger


Hvem i din familie står ikke lige og mangler en super skøn keyhanger ?  

Du kan lave den selv - lige i det mønster og farver der passer til den heldige modtager. Men hvis du ikke er frisk på det, har vi nu nye og lange nøgleringe, såkaldte keyhangers i shoppen - i mange skønne farver.

Se alle nøgleringe her >>

mandag den 25. november 2013

Opskrift - ris der ligger godt i maven


Det er ikke kun julemanden skal der skal nyde godt af julens godter - også de små maver skal nyde. Phistermedister giver dig opskrifterne på traditionelle og anderledes opskrifter med ris, f.eks en ris á l'mande helt uden sukker...


Ris á l'amande - uden sukker
(4 personer)

Ingredienser
1 dl vand
4 dl letmælk
3/4 dl (60 g) grødris
1/2 vanilje stang
10 stk mandler
1 spsk isis Perfect Strø
1 dl piskefløde
Evt. vanilje sukker efter smag

Sådan gør du
1. Bring vand og mælk i kog.
2. Tilsæt grødris og den flækkede vanilje stang
3. Grøden koges ved svag varme i ca. 40 min. Der røres i gryden med jævne mellemrum (evt. lade grøden afkøle til næste dag).
4. Kogende vand hældes over mandlerne, hvorefter de smuttes og hakkes. De hakkede mandler røres i grøden.
5. Fløden piskes stiv og vendes i grøden.
6. Smag til med isis Perfect Strø og evt. vanillesukker.

Tilberedningstid / Arbejdstid
Ca. 2 min. /45 min.

Servering
Server ris á la mande med isis Kirsebærsauce  


Opskriften er fra www.isisfoods.dk

søndag den 24. november 2013

PakkekalenderDecember måned står snart på programmet og har du ikke lige fået pakkekalenderen og 24 gaver på plads er der her hjælpe at hente.
En krukke, en smule ler, fire pinde samt noget blomstertråd og du er godt på vej. Bind de fem grene sammen til et slags juletræ. Sæt træet i en potte med ler og pynt med evt. mos, fine små sten, grankogler - eller som vi har gjort med perlebyg.
Pak 24 gaver ind og husk at skrive datoer på dem - hæng dem på "juletræet". Hvis du ikke har fået købt alle pakkerne, kan du lave en lille seddel, skattekort remse eller rim, så barnet skal finde dagens pakke i køleskabet, i klædeskabet og andre sjove steder. Du skal blot huske at skrive i din kalender hvor det er at du skal gemme pakken... lidt vigtigt :)
Og vupti du har fået mere tid til at finde de rette gaver :)

fredag den 22. november 2013

Hjemmespa-dag - ansigtscremerLav en fugtgivende ansigtsmaske
Tre gode ingredienser til en ansigtsmaske er avokado, honning og banan. Avokado er nemlig rig på olie, der virker fugtgivende, mens bananen har en fugtbevarende effekt. Honningen beroliger din hud.

Sådan gør du:
Mos en halv avokado med en halv banan, og tilsæt en spiseskefuld lun honning. Rens din hud og massér derefter masken ind i ansigtet – husk også din hals. Lad masken virke i 15 minutter og skyl den derefter af med lunkent vand.

Til tør og følsom hud
Bland to teskefulde creme med en frisk, pasteuriseret æggeblomme og en teskefuld olivenolie. Rør det sammen til massen bliver lysegul og glat. Smør den straks i ansigtet og på halsen. Undgå områderne omkring øjnene. Lad masken sidde i 10-15 minutter, og mærk, hvordan huden bliver afslappet. Fjern masken med en renseserviet eller skyl godt med lunkent vand.

Til træt hud med store porrer 
Bland to teskefulde creme med en teskefuld kvark og rør rundt til blandingen er jævn. Tilsæt derefter 10 dråber citronsaft. Smør den straks i ansigtet og på halsen. Undgå områderne omkring øjnene. Lad masken sidde i 10-15 minutter, og mærk dens stimulerende effekt. Fjern masken med en renseserviet eller skyl godt med lunkent vand

Til ekstra tør og irritereret hud
Bland to teskefulde creme med en teskefuld mandelmel. Smør det på huden og gnid med fingerspidserne i cirkulerende bevægelser. Undgå områderne omkring øjnene. Lad masken sidde i 10 minutter og massér derefter let igen. Fjern masken med en renseserviet eller skyl godt med lunkent vand. Din hud vil helt sikkert se mere klar og frisk ud!

Få frisk hud og et klart hoved
Bland to teskefulde creme med en-to dråber japansk mynteolie. Smør straks masken ind i ansigtet og på halsen. Undgå områderne omkring øjnene. Lad masken sidde i 10-15 minutter, og mærk dens opstrammende effekt. Fjern masken med en renseserviet eller skyl godt med lunkent vand.

Husk… 
At være opmærksom på, om du og din hud kan tåle de forskellige ingredienser, der er i masken, inden du smører den i ansigtet. Prøv eventuelt på et lille område (for eksempel bag øret) til at starte med.
Rigtig god fornøjelse.... uuuuhmmmm

onsdag den 20. november 2013

Hjemmespa - dampbad & skrubbecreme


En kold og bidende kulde er håd ved din hud i ansigtet - så forkæl dig selv og din hud med en hjemmelavet maske


Giv dit ansigt et dampbad 
Et dampbad er rigtig godt for huden, og dampen i sig selv har en udrensende effekt. Dampbadet er især effektivt, inden du bruger en skrubbemaske. Et dampbad med kamillete blødgør huden og åbner porrerne.


Sådan gør du:
Fyld en balje med kogende vand og tilsæt kamillete (for eksempel fra et tebrev). Læn dig ind over baljen, og læg et rent håndklæde over din nakke, så du holder dampen inde. Du skal svede og have det varmt, men du må ikke blive skoldet, så det skal ikke gøre ondt. Bliv siddende i ti minutter. Herefter er det en god idé at skrubbe ansigtet.Lav din egen skrubbecreme
Bland en-to spiseskeer olie og saften fra en kvart citron med en teskefuld kaffe. Malet kaffe er godt at bruge, fordi kornene er runde, hvilket gør, at de ikke river huden. Citroner virker rensende på dit ansigt, og citronsaft er især godt mod bumser.


Sådan gør du:
Massér blandingen ind i ansigtet og skyl den af med lunkent vand. Slut af med en god fugtighedscreme.

mandag den 18. november 2013

Hjemme-Spadag for hele familien


Forkæl jer selv med et hjemmespa Efter en hektisk uge fyldt med indtryk.
Tænd nogle stearinlys på badeværelset. Det har en dejlig beroligende effekt på store og små. 

Sæt eventuelt lidt roligt, zen-agtigt musik på anlægget


Fjern det sædvanlige plastiklegetøj fra karbadet. Hav i stedet en lille kande med, så I kan hælde lidt varmt vand ud over hinanden, hvis dit barn kan lide det.

Find jeres blødeste håndklæder frem, og hæng dem på håndklædevarmeren eller varmeapparatet, så de er dejlige lune, når I stiger ud af badet.

Find jogging- eller nattøj frem og hæng også det på varmeapparatet.
Tag jer god tid, når I bader, og snak mindst muligt og med rolig, lavmælt stemme. Så kommer både du og junior i en afslappet stemning, hvor der ike er nødvendigt at tale løs

Giv dig god tid, når du giver dit barn creme på efter badet, så det bliver strøg frem for en stresset oplevelse af noget, der blot skal overstås hurtigst muligt.

Giv dig god tid til at redde prinsessens hår efter badet. En leave-in balsam gør kål på uglerne, så det bliver rarere at blive redt.

Accepter, hvis dit barn ikke lige er i spa-stemning. Ti minutter afslapning kan være rigeligt for en lille trold med krudt i rumpetten.

lørdag den 16. november 2013

Farvehjul - så går tiden lidt hurtigere...
Vinteren er nu over os - og tiden mens vi venter på skøn hvid knasende sne kan være lang... tiden kan gå lidt hurtigere med skønne farvehjul. Phistermedister har samlet 11 farvehjul der kun venter på at du fortryller dem med lækre og farvestrålende farver...


onsdag den 13. november 2013

Perler i lange banerEn skøn perle på en snor er tit den bedste gave til en som du holder af. Og hvis du leger med farverne og sætter modsætninger sammen kan et helt fantastisk smykke blive fremtryllet. Blot kig uf af vinduet og bliv inspireret af de smukke efterårsfarver
Er du typen der ikke lige når det, er der hjælp at hente - vi har nemlig lagt vores nye perlekæder på shoppen.

mandag den 11. november 2013

Bagerens fødselsdag"Hvornår er det bagerens fødselsdag?"
"den ælte i ælte. (11/11)"

"ha ha ha den svar sjov :-)"

Vi kender alle den gode gamle joke om bagerens fødselsdag. Det er nu tid til at fejre den.


Så tillykke til den gode bager

søndag den 10. november 2013

Mortens aftenFredag d. 10. november fejrer vi Mortens aften. På dansk kalder vi ham for Morten, men mere korrekt er at kalde ham Martin. Martin levede omkring år 390 og han var en meget from mand. Han var så from, at man ville gøre ham til biskop af den sydfranske by Tours. Martin havde andre planer med sit liv og forsøgte at gemme sig for at undgå sin skæbne som biskop.
Desværre havde han valgt at gemme sig i en gåsesti. Gæssene var imidlertid ikke indstillet på at Martin skulle slippe for sin skæbne, så de skræppede så meget op, at øvrigheden blot kunne gå efter lyden. Han blev fundet og tvunget til at være biskop. Martin tog hævn over de højrøstede fjerkræ; han benyttede sin nye myndighed som biskop til at påbyde, at man hvert år på den 11. november skulle opsøge alt, hvad der fandtes af gæs og dræbe dem, som straf for deres “forfædres” åbenmundethed. Når de nu var slagtet, kunne man jo lige så godt spise dem – derfor traditionen med gås.

I Frankrig hvor Martin var biskop, bliver han ikke fejret så meget mere, men i Rhinlandet i Tyskland bliver Sankt Martin fortsat fejret med “lanterneoptog”, der er et optog med fine hjemmelavede papirlygter. Lanterneoptogene startede egentlig i det østlige Tyskland til minde om Martin Luther, men da det nåede til de katolske områder blev det til minde om Sankt Martin.
Martin døde den 8. november 397 og han blev begravet den 11.november. I 650 blev han ophøjet til helgen. Han blev til Sankt Martin, som betyder; Den hellige Martin, og hans mindedag i kalenderen og i kirken blev d. 11 november. Martin, er en historisk person, hvorimod historien om ham og gæssene er og bliver en historie.

I Danmark er traditionen på Mortens aften mest en madtraditionen. Mortens aften spiser man ubetinget andesteg. Klassisk andesteg med kartofler, sovs og rødkål. Til sidst, som aftenens søde afslutning: Dansk æblekage med flødeskum. Til anden skal serveres en god kraftig rødvin. Selvom and er fjerkræ, skal der en kraftig vin med syre i til at give modspil til fedtet både på anden og i sovsen. Til æblekagen kan man servere en rigtig god portvin.Legenden siger...
På Martinsdag begyndte det nye arbejdsår for bønderne, lønninger blev udbetalt og det var også den dag, hvor man kunne skifte arbejdsgiver (skiftedag). 2-3 gange om året bl.a. til Mortensdag og til Sct. Hansdag betalte man sin skat, forpagterafgift eller andet, og dette foregik i november ofte med gæs. 

Tiende og forpagterafgiften i forbindelse med gæs, betød også at herremændende og præsterne fik de gode gåsefjer til at skrive med, og det var også dem der først fandt ud af at bruge de gode fjer og dun i sengen.

fredag den 8. november 2013

Strik & Støt jakker


Nu er vi i den mørke tid, og vi strikker stadigvæk og modtager fortsat gerne klude og garn. Hele overskuddet for vores jakker går til økonomisk hårdt trængte børnefamiliers jul. Pengene skal være med til at sikre, at flest mulig børnefamilier får mulighed for at holde en god jul.

47.000 danske børn lever i fattigdom og du kan hjælpe dem til en god jul. Du støtter ved at strikke klude, sende garn eller købe én af de skønne Strik & Støt jakker. Alle jakker koster 2.000.- kr. inkl. moms og forsendelse.

mandag den 4. november 2013

Blomsten trækker i grøntVores bestseller Blomsten trækker i grønt - og den vil også være med til at hygge indendøre i varmen - gerne sammen med en god bog, eller til en evetyrlig film sammen med hele familien.
Når kulden kommer snigende er Blomsten kun hyggeligere at sidde i.

fredag den 1. november 2013

Nye loup halskæder


Phistermedisters skønne loup halskæder vil også være med til at fejre efteråret. En super skøn klar grøn samt klar lyserød, klar pink og den skønne bløde rosa er nu at finde på shoppen


torsdag den 31. oktober 2013

Halloween historiEt udhulet græskar, med udskårne huller formet som et ansigt, er symbol på Halloween.

I USA og mange andre lande kaldes allehelgensaften også for Halloween og er under det navn en stor festdag, der med et glimt i øjet lægger vægt på gys og gru med hekse, spøgelser, spindelvæv, edderkopper, horrorfilm osv.

Halloween kan sammenlignes med traditionen omkring fastelavn i Danmark, for begge steder klæder børn sig ud og går rundt og banker på nabokvarterets døre for at få slik (i USA siger børnene trick or treat, altså "ballade eller lækkerbisken"). Det er dog det eneste fællespunkt.

Mens fastelavn primært er en børnefest, fejres Halloween også af voksne.
En af de kendteste Halloween-skikke er at udskære orange græskar (pumpkins) med skræmmende ansigter og bruge dem som lamper (Jack o' Lanterns).
De traditionelle Halloween-farver er sort og orange.

Halloween er langsomt ved at vinde større og større popularitet også i Danmark, hvor Fætter BR begyndte at sælge Halloween-ting omkring år 2000, mens Tivoli hoppede på græskarvognen i 2006.

Datoen
En en forskel på dansk og fx amerikansk Halloween er, at danskere ser meget stort på datoen; danske Halloween-fester ligger gerne før eller efter 31. oktober, eksempelvis har Tivoli for længst lukket portene, når Halloween rent faktisk finder sted.

I USA er Halloween en national helligdag på størrelse med juleaften, men i Danmark må folk på arbejde som normalt, også dagen efter, hvilket gør det vanskeligt at fejre Halloween på selve dagen, med mindre den tilfældigvis falder i en weekend.

Placeringen på den 31. oktober skyldes at det er aftenen før 1. november, som traditionelt er Allehelgensdag. I den danske folkekirke er Allehelgensdag af praktiske grunde flyttet til den første søndag i november.

Historien
Ordet Halloween er en forkortelse af All-hallow-even, da det var aftenen på eller før "All Hallows' Day" (også kendt som Allehelgensdag). Helligdagen var en dag med religiøse festligheder i en række Nordeuropæiske og hedenske traditioner, indtil Pave Gregory III og Gregory IV flyttede den gamle kristne Allehelgensdagsfest fra d. 13 maj til d. 1 november.

Allehelgensaften (også kendt som Halloween) blev egentlig til under et andet navn ("Samhain") som en hedensk højtid blandt kelterne i Irland og Storbrittanien. I det 19'ende århundrede tages traditionen med til Nordamerika af hovedsagligt irske, skotske og andre immigranter, som transporterede de forsk. versioner af traditionen med sig. I det 19'ende århundrede startede dagen ifølge kirken og den florentinske kalender ved solopgang.
Skønt vi nu opfatter Allehelgensdag som værende dagen efter Halloween, så var begge på daværende tidpunkt opfattet som værende den samme dag.


lørdag den 26. oktober 2013

Slut på Sommertid...Den sidste søndag i oktober går vi over til normal tid / vintertid, så det vil være rigtig mørkt når vi skal op om morgnen. Uret skal stilles en time tilbage - på samme måde som du sætter havemøblerne tilbage i skuret, når det bliver vintervej.
Det er nu der skal hygges indendørs med stearinlys, og andre lune sager :-)

fredag den 25. oktober 2013

Godnathistorie - Julemandens værksted


I et land langt mod - på selve spidsen af Nordpolen - findes et fortryllende sted, hvor der er vinter hele året. Hver morgen kan man se alfer på ski zigzagge sig gennem sneen i det samme spor. De er alle på vej til et helt specielt sted. De er nemlig på vej til det hus, hvor julemanden har sit værksted.

Ud af det store, hyggelige hus smyger sig de mest vidunderlige dufte. Julemandens kone bager kager, og sammen med alferne ruller hun dejen flad og trykker kagerne nøjagtigt ud. Så bliver de bagt gyldne og knasende sprøde, og selvfølgelig pyntet med glasur, for de må gerne være ekstra søde.

Julemanden smager på de nybagte kager. er der nu nok kanel, nok nellike i? "Ho, ho, ho!" klukker han. "De er perfekte som altid. Mutter, hun forstår ar bage. Tænk at få lov at spise dem alle og så snuppe sig en lur! Men nej, alferne i værkstedet gør netop nu klar til min årlige slædetur."

Og i Julemandens værksted er der i sandhed travlt. Alferne syr, de stryger, og der er ingen, der mukker, mens de hver og en hjælper med at pynte de kønneste dukker.

Lokomotiver, togvogne og tunneller bliver samlet. Alle sporene bliver lagt ud, så alferne kan se, om de passer, inden de kommer ned i de store aflange kasser.
Alferne saver, skærer og borer. Fremtryller klodser, huse og skakternede spillebræt, ja, de alfer forstår at knokle, de kører aldrig træt.

Da hver bold, hver dukke og bil er færdig, leger alferne lidt med det hele. De små filurer holder af at lave legetøj, men kan allerbedst lide, når der også er tid at spøg.

Og ingen detalje bliver overset i det store værksted. Julemanden sørger selv for det yndigste smil på den allersidste dukke, og han prøver selvfølgelig, om den nu også kan bukke.

Så er gaverne klar, og Julemanden henter alle sine breve med børnenes ønsker. Han fatter sin pen og skriver alle deres navne på en liste ned - den er så lang, så lang, og papiret bliver ved og ved. "Tænk, piger og drenge fra hele verden har skrevet til mig!" klukker han og læser højt: "En dukke til Janne, en brandbil til Søren, en racerbil til Anders og en bold til Jørgen! En cykel til Niels, skøjter til Sanne, og også et stort togsæt til Emil, så høster jeg uden tvivl en masse smil."
Julemanden henter sin enorme sæk, og alterne sender legetøjet ned ad en sliske. Bolde, biler, rulleskøjter og dukker triller af sted, og sækken bliver fyldt, det hele skal med. "Nu er jeg parat til den store aften," siger Julemanden med et tilfreds blik på sækken. "De største på hele året!" "Jah, Juleaften!" røber alferne. "Hæld lidt hvidtøl i håret!"

"Jeg må se at komme af sted," klukker Julemanden. "Rensdyrene skal ud af stalden, og slæden skal pakkes." "Det har alferne sørget for," siger hans kone. "Og jeg vil ønske dig en vidunderlig tur i nat. Spred nu rigelig juleglæde, min kære skat!"

"Tak, min ven!" råber Julemanden glad og vinker. Og ganske rigtigt, alferne har sat sækken på slæden. Rensdyrene er spændt for og ivrige efter at komme af sted. De er rigtig godt tilfreds, fordi de alle fik lov at komme med.
"Ho, ho, ho!" ler julemanden og råber: "Flyv, flyv, alle mine rensdyr!" Og så op, op, opad flyver de rask, suser hen over himlen med den eventyrligste ringlen.
Det går hele joden rundt i en flyvende fart, men de stopper ved hvert hus på den lange liste, det er klart.

Uden at lave den mindste lyd, ikke engang et lille ritsj, lander Julemanden behændigt sin tunge slæde på hvert eneste tag. Og gesvindt glider han gennem skorstenene og ender med et bump i stuen på sin bag.
Han nyder at finde et glas mælk, en kage - allerhelst en hilsen. Så gumler han og læser glad, for han ved, at det, som børnene ønsker sig, det giver han dem gerne, han kan så dårlig sige nej.

I det allermindste hus ser Julemanden på sin liste. "Her var der vist et særligt ønske," mumler han. "Børnene har bedt mig sprede lidt julestemning! Se, det er jeg jo den helt rette at bede om, så jeg er lykkelig for, at præcis det ønske kom."

Julemanden går hen til det grønne træ. Han hænger stribede sukkerstokke, glimtende julekugler og glitrende fehår op. Og til sidst sætter han en skinnende stjerne allerøverst på træets top.

Han pakker et elektrisk tog ud, og med et nik sætter han det til at køre. Jo det tøffer, puster og tuder, som det skal - ikke hele tiden, men med det rette interval.

Og med den slags magi kun en julemand mestrer, sætter han et fly i kredsløb om det strålende træ. Ih jo, det virker, farten er høj, og vingerne knirker.
"Julemorgen vil børnene i dette hus fornemme den helt rette stemning." siger Julemanden og kigger tilfreds på sit værk. Jo stuen emmer af jul helt fra træets top og ned til alle de gaver, der snart skal pakkes op.

Kort før daggry flyver Julemanden fra den sidste by. "Flyv, flyv, køre rensdyr! Lad os vende snuderne hjemad denne herlige morgen. Jeg glæder mig til igen at se verden lidt fra oven."

Så mens børnene stadigvæk drømmer i deres senge, flyver Julemanden tilbage mod nord med sin tomme slæde. "Hvordan gik din tur?" spørger hans kone, som tager imod udenfor i sneen. "Er du sulten? Kom nu ind, jeg har brygget teen."
Fornøjet fortæller Julemanden om alle de skorstene, han strøg gennem, om alle de hilsner, han læste, og ikke mindst om det særlige juleønske i det sidste hus. "Og lige nu" hvisker Julemanden i sin kones øre, "vågner alle børnene og opdager, at jeg har været der med pakker og poser med dine kager!"

Da julen er ovre, finder Julemanden sin store bog frem. Han noterer alle børnenes navne og begynder at tænke på alt det, han vil lave, når det bliver jul igen... han tænker på alle piger og drenge... og helt specielt på dig, min kære ven.

 Godnat og sov godt :)