fredag den 30. maj 2014

Godnathistorie - Fyrtøjet


Der kom en Soldat marcherende hen ad Landevejen; en, to! en, to! han havde sit Tornyster på Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været i Krig, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel Heks på Landevejen; hun var så ækel, hendes Underlæbe hang hende lige ned på Brystet. Hun sagde: "god Aften, Soldat! hvor Du har en pæn Sabel og et stort Tornyster, Du er en rigtig Soldat! Nu skal Du få så mange Penge, Du vil eje!"
   "Tak skal du have, din gamle Heks!" sagde Soldaten.

   "Kan Du se det store Træ?" sagde Heksen, og pegede på et Træ, der stod ved Siden af dem. "Det er ganske hult inden i! Der skal Du krybe op i Toppen, så seer Du et Hul, som Du kan lade dig glide igennem og komme dybt i Træet! Jeg skal binde dig en Strikke om Livet, for at jeg kan hejse Dig op igen, når Du råber på mig!"

   "Hvad skal jeg så nede i Træet?" spurgte Soldaten.
   "Hente Penge!" sagde Heksen, "Du skal vide, når Du kommer ned på Bunden af Træet, så er Du i en stor Gang, der er ganske lyst, for der brænde over hundrede Lamper. Så seer Du tre Døre, Du kan lukke dem op, Nøglen sidder i. Går Du ind i det første Kammer, da seer Du midt på Gulvet en stor Kiste, oven på den sidder en Hund; han har et Par Øjne så store som et Par Tekopper, men det skal Du ikke bryde Dig om! Jeg giver dig mit blå ternede Forklæde, det kan Du brede ud på Gulvet; gå så rask hen og tag Hunden, sæt ham på mit Forklæde, luk Kisten op og tag ligeså mange Skillinger, Du vil. De er alle sammen af Kobber; men vil Du heller have Sølv, så skal Du går ind i det næste Værelse; men der sidder en Hund, der har et Par Øjne, så store, som et Møllehjul; men det skal Du ikke bryde dig om, sæt ham på mit Forklæde og tag Du af Pengene! Vil Du derimod have Guld, det kan Du også få, og det så meget, Du vil bære, når Du går ind i det tredje Kammer. Men Hunden, som sidder på Pengekisten, har her to Øjne, hvert så stort som Rundetårn. Det er en rigtig Hund, kan Du tro! men det skal Du ikke bryde dig noget om! sæt ham bare på mit Forklæde, så gør han dig ikke noget, og tag Du af Kisten så meget Guld, Du vil!"

   "Det var ikke så galt" sagde Soldaten. "Men hvad skal jeg give Dig, din gamle Heks? For noget vil Du vel have med, kan jeg tænke!"
   "Ni," sagde Heksen, "ikke en eneste Skilling vil jeg have! Du skal bare tage til mig et gammelt Fyrtøj, som min Bedstemoder glemte, da hun sidst var dernede!"

   "Nå! lad mig få Strikken om Livet!" sagde Soldaten.
   "Her er den!" sagde Heksen, "og her er mit blå ternede Forklæde."
   Så krøb Soldaten op i Træet, lod mig dumpe ned i Hullet og stod nu, som Heksen sagde, nede i den store Gang, hvor de mange hundrede Lamper brændte.

   Nu lukkede han den første Dør op. Uh! der sad Hunden med Øjnene, så store som Tekopper og gloede på ham.

   "Du er en net Fyr!" sagde Soldaten, satte ham på Heksens Forklæde og tog lige så mange Kobberskillinger, han kunde have i sin Lomme, lukkede Kisten, satte Hunden op igen og gik ind i det andet Værelse. Eja! der sad Hunden med Øjne så store, som et Møllehjul.

   "Du skulle ikke se så meget på mig!" sagde Soldaten, "Du kunde få ondt i Øjnene!" og så satte han Hunden på Heksens Forklæde, men da han så de mange Sølvpenge i Kisten, smed han alle de Kobberpenge han havde, og fyldte Lommen og sit Tornyster med det bare Sølv. Nu gik han ind i det tredje Kammer! - Nej det var ækelt! Hunden derinde havde virkeligt to Øjne så store som runde Tårn! og de løb rundt i Hovedet, ligesom Hjul!
   "God Aften!" sagde Soldaten og tog til Kasketten, for sådan en Hund havde han aldrig set før; men da han nu så lidt på ham, tænkte han, nu kan det jo være nok, løftede ham ned på Gulvet og lukkede Kisten op, nej Gud bevares! hvor der var meget Guld! han kunde jo købe for det hele København og Kagekonernes Sukkergrise, alle Tinsoldater, Piske og Gyngeheste, der var i Verden! Jo der var rigtignok Penge! - Nu kastede Soldaten alle de Sølvskillinger, han havde fyldt sine Lommer og sit Tornyster med, og tog Guld i Stedet, ja alle Lommerne, Tornysteret, Kasketten og Støvlerne, blev fyldte, så han knap kunde gå! nu havde han Penge! Hunden satte han op på Kisten, slog Døren i og råbte så op igennem Træet:
   "Hejs mig nu op, du gamle Heks!"
   "Har Du Fyrtøjet med?" spurgte Heksen"!
   "Det er sandt!" sagde Soldaten, "det havde jeg rent glemt," og nu gik han og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på Landevejen, med Lommer, Støvler, Tornyster og Kasket fulde af Penge.
   "Hvad vil Du med det Fyrtøj," spurgte Soldaten.
   "Det kommer ikke dig ved!" sagde Heksen, "nu har Du jo fået Penge! Giv mig bare Fyrtøjet!" -
   "Snik snak!" sagde Soldaten, "vil Du straks sige mig, hvad Du vil med det, eller jeg trækker min Sabel ud og hugger dit Hoved af!"
   "Nej," sagde Heksen.

   Så huggede Soldaten Hovedet af hende. Der lå hun! men han bandt alle sine Penge ind i hendes Forklæde, tog det som en Bylt på Ryggen, puttede Fyrtøjet i Lommen og gik lige til Byen.
   Det var en dejlig By, og i det dejligste Værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste Værelser og Mad, som han holdt af, for nu var han rig da han havde så mange Penge.

   Tjeneren, som skulle pudse hans Støvler, syntes rigtignok, det vare nogle løjerlige gamle Støvler, sådan en rig Herre havde, men han havde ikke endnu købt sig nye; næste Dag fik han Støvler at gå med, og Klæder som vare pæne! Nu var Soldaten bleven en fornem Herre, og de fortalte ham om al den Stads, som var i deres By, og om deres Konge, og hvilken nydelig Prinsesse hans Datter var.

   "Hvor kan man få hende at se?" spurgte Soldaten.
   "Hun er slet ikke til at få at se!" sagde de alle sammen, "hun boer i et stort Kobberslot, med så mange Mure og Tårne om! Ingen uden Kongen tør gå ud og ind til hende, fordi der er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel Soldat, og det kan Kongen ikke lide!"
   "Hende gad jeg nok se!" tænkte Soldaten, men det kunde han jo slet ikke få Lov til!

   Nu levede han så lystig, tog på Komedie, kørte i Kongens Have og gav de Fattige så mange Penge og det var smukt gjort! han vidste nok fra gamle Dage, hvor slemt det var ikke at eje en Skilling! - Han var nu rig, havde pæne Klæder, og fik da så mange Venner, der Alle sagde, han var en rar En, en rigtig gentleman, og det kunde Soldaten godt lide! Men da han hver Dag gav Penge ud, og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end to Skillinger tilbage og måtte flytte bort fra de smukke Værelser, hvor han havde boet, og op på et lille bitte Kammer, helt inde under Taget, selv børste sine Støvler og sy på dem med en Stoppenål, og ingen af hans Venner kom til ham, for der vare så mange Trapper at gå op ad

   Det var ganske mørk Aften, og han kunde ikke engang købe sig et Lys, men så huskede han på, at der lå en lille Stump i det Fyrtøj, han havde taget i det hule Træ, hvor Heksen havde hjulpet ham ned. Han fik Fyrtøjet og Lysestumpen frem, men lige i det han slog Ild og Gnisterne fløj fra Flintestenen, sprang Døren op, og Hunden, der havde Øjne så store, som et Par Tekopper, og som han havde set nede under Træet, stod foran ham og sagde: "Hvad befaler min Herre!"

   "Hvad for noget!" sagde Soldaten, "det var jo et morsomt Fyrtøj, kan jeg således få, hvad jeg vil have! Skaf mig nogle Penge," sagde han til Hunden, og vips var den borte! vips var den igen, og holdt en stor Pose fuld af Skillinger i sin Mund.

   Nu vidste Soldaten, hvad det var for et dejligt Fyrtøj! slog han engang, kom Hunden der sad på Kisten med Kobberpengene, slog han to Gange, kom den, som havde Sølvpenge, og slog han tre Gange, kom den, der havde Guld. - Nu flyttede Soldaten ned i de smukke Værelser igen, kom i de gode Klæder, og så kendte straks alle Venner ham, og de holdt så meget af ham. -
   Så tænkte han engang : det er dog noget løjerligt noget, at man ikke må få den Prinsesse at se! hun skal være så dejlig, sige de alle sammen! men hvad kan det hjælpe, når hun altid skal sidde inde i det store Kobberslot med de mange Tårne. - Kan jeg da slet ikke få hende at se? - Hvor er nu mit Fyrtøj! og så slog han Ild, og vips kom Hunden med Øjne så store som Tekopper.
   "Det er rigtignok midt på Natten," sagde Soldaten, "men jeg vilde så inderlig gerne se Prinsessen, bare et lille Øjeblik!"

   Hunden var straks ude af Døren, og før Soldaten tænkte på det, så han ham igen med Prinsessen, hun sad og sov på Hundens Ryg og var så dejlig, at enhver kunde se, det var en virkelig Prinsesse; Soldaten kunde slet ikke lade være, han måtte kysse hende, for det var en rigtig Soldat.
   Hunden løb tilbage igen med Prinsessen, men da det blev Morgen, og Kongen og Dronningen skænkede Tee, sagde Prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig Drøm i Nat om en Hund og en Soldat. Hun havde redet på Hunden, og Soldaten havde kysset hende.
   "Det var så ment en pæn Historie!" sagde Dronningen.

   Nu skulde en af de gamle Hofdamer våge ved Prinsessens Seng næste Nat, for at se, om det var en virkelig Drøm, eller hvad det kunde være.
   Soldaten længtes så forskrækkelig efter igen at se den dejlige Prinsesse, og så kom da Hunden om Natten, tog hende og løb alt hvad den kunde, men den gamle Hofdame tog Vandstøvler på, og løb ligeså stærkt bagefter; da hun så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg hvor det er, og skrev med et Stykke Kridt et stort Kors på Porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og Hunden kom også igen med Prinsessen; men da han så, at der var skrevet et Kors på Porten, hvor Soldaten boede, tog han også et Stykke Kridt og satte Kors på alle Portene i hele Byen, og det var klogt gjort, for nu kunde jo Hofdamen ikke finde den rigtige Port, når der var Kors på dem alle sammen.

   Om Morgenen tidlig kom Kongen og Dronningen, den gamle Hofdame og alle Officererne for at se, hvor det var, Prinsessen havde været!
   "Der er det!" sagde Kongen, da han så den første Port med et Kors på.
   "Nej der er det, min søde Mand!" sagde Dronningen, der så den anden Port med Kors på.

   "Men der er et og der er et!" sagde de alle sammen; hvor de så, var der Kors på Portene. Så kunde de da nok se, det kunde ikke hjælpe noget at de søgte.

   Men Dronningen var nu en meget klog Kone, der kunde mere, end at køre i Karet. Hun tog sin store Guldsaks, klippede et stort Stykke Silke tøj i Stykker, og syede så en lille nydelig Pose; den fyldte hun med små, fine Boghvedegryn, bandt den på Ryggen af Prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille Hul på Posen, så Grynene kunde drysse hele Vejen, hvor Prinsessen kom.

   Om Natten kom da Hunden igen, tog Prinsessen på sin Ryg, og løb med hende hen til Soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en Prins, for at få hende til Kone .

   Hunden mærkede slet ikke, hvorledes Grynene dryssede lige henne fra Slottet og til Soldatens Vindue, hvor han løb op ad Muren med Prinsessen. Om Morgenen så da Kongen og Dronningen nok hvor deres Datter havde været henne, og så tog de Soldaten og satte ham i Kachotten.

   Der sad han. Uh, hvor der var mørkt og kedeligt, og så sagde de til ham; i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit Fyrtøj havde han glemt hjemme på Værtshuset. Om Morgenen kunde han mellem Jernstængerne i det lille Vindue så Folk skynde sig ud af Byen, for at se ham hænges. Han hørte Trommerne og så Soldaterne marchere. Alle Mennesker løb af sted; der var også en Skomagerdreng med Skødskind og Tøfler på, han travede sådan i Galop, at hans ene Tøffel fløj af og lige hen mod Muren hvor Soldaten sad og kiggede ud mellem Jernstængerne.

   "Nej, du Skomagerdreng! Du skal ikke have sådant et Hastværk," sagde Soldaten til ham, "der bliver ikke noget af, før jeg kommer! men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit Fyrtøj, så skal Du få fire Skilling! men Du må tage Benene med Dig!" Skomagerdrengen vilde gerne have de fire Skilling, og pilede af sted hen efter Fyrtøjet, gav Soldaten det, og - ja nu skal vi få at høre!

   Udenfor Byen var der muret en stor Galge, rundt om stod Soldaterne og mange hundrede tusinde Mennesker. Kongen og Dronningen sad på en dejlig Trone lige over for Dommeren og det hele Råd.

   Soldaten stod allerede oppe på Stigen, men da de vilde slå Strikken om hans Hals, sagde han, at man jo altid tillod en Synder før han udstod sin Straf, at få et uskyldigt Ønske opfyldt. Han vilde så gerne ryge en Pibe Tobak, det var jo den sidste Pibe han fik i denne Verden.

   Det vilde nu Kongen ikke sige nej til, og så tog Soldaten sit Fyrtøj og slog Ild, en, to, tre! og der stod alle Hundene, den med Øjne så store som Tekopper, den med Øjne som et Møllehjul og den, der havde Øjne så store som Rundetårn!

   "Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt!" sagde Soldaten, og så for Hundene ind på Dommerne og hele Rådet, tog en ved Benene og en ved Næsen og kastede dem mange Favne op i Vejret, så de faldt ned og sloges rent i Stykker 
   "Jeg vil ikke!" sagde Kongen, men den største Hund tog både ham og Dronningen, og kastede dem bagefter alle de Andre; da blev Soldaterne forskrækkede og alle Folkene råbte: "lille Soldat, Du skal være vor Konge og have den dejlige Prinsesse!" 
   Så satte de Soldaten i Kongens Karet, og alle tre Hunde dansede foran og råbte "Hurra!" og Drengene peb i Fingrene og Soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af Kobberslottet og blev Dronning, og det kunde hun godt lide! Brylluppet varede i otte Dage, og Hundene sad med til Bords og gjorde store Øjne.

Godnat og sov godt

torsdag den 29. maj 2014

Fantastisk dag på Ledreborg :-)


Wauuu sikken en smuk dag - Tak til alle der kiggede forbi Ledreborg Slot og vores stand. Måske vi ses i morgen til hygge i eventyrteltet med histore og tegnekonkurrence ? 

Selvfølgelig igen en dag med masser af sol og høj himmel - og mangler du en skøn sommer hat kan vi også klare det :-) Og hvis du vil se alle de indkomne tegninger, kan du nyde dem her

onsdag den 28. maj 2014

Kristi HimmelfartsdagI morgen er det Kristi himmelfartsdag. Det er en kristen helligdag, der fejres til minde om Kristi himmelfart 40 dage efter hans opstandelse påskedag. Denne dag steg han til himmels og blev ophøjet til Guds højre hånd.

Mange kalder fredagen efter Kristi himmelfartsdagen for "en indeklemt dag" og gør den til en lukkedag - og er du så heldig at have fri denne indeklemt dag har du fire skønne dages mini ferie - til leg og hygge 

Måske skal der hinkes ? Få genopfrisket de gamle klassikere her 

mandag den 26. maj 2014

Konkurrence - mangler blot 10 :-)
Godmorgen til jer alle, 
Hvilken smuk morgen  Vi mangler kun 10 "synes godt om" og vi trækker lod blandt alle navne i krystalbowlen om Ranvitas skønne bog "Elsk dit hjem" - når vi har 500 "synes godt om

Del gerne med dine venner, så er det måske dig der skal hygge i sofaen - i Kristi Himmelfartsferien - med denne super skønne bog, der er ren kærlighed til sjælen.

I ønskes alle en super fortryllende dag 

PS. Phistermedister's 10 års fødselsdag står for døren... og vi kan allerede nu godt afsløre, at der venter ekstra gaver i konkurrence kurven hi hi hi

søndag den 18. maj 2014

Internationale Museums dag


Fik du for meget sol på næsen i går? 

Så kan det være meget passende at tage forbi det lokale museum i dag. I dag er nemlig den internationale Museums dag, og dagen markeres på en langt række museer og lokal historiske arkiver rundt om i verden. Dagen er indført af ICOM, det internationale museumsråd siden 1977. 

Check på nettet hvad der sker i nærheden af dig :-)

torsdag den 15. maj 2014

Gør din hud klar til sommeren


En skøn bededags"ferie" står for døren


Store Bededags oprindelige navn var "ekstraordinær, almindelig bededag". I dag bider vi mest mærke i dagen på grund af traditionen med de lækre, varme hveder, som stammer fra midten af 1800-tallet. Vi skal i år bruge vores bededags"ferie" på en skøn mor-datter wellness forkælelse med masker, hårkure, fortryllende vand og skønne rosenbade - ren kærlighed til vores kroppe og ikke mindst vores ansigter - så huden er klar til sommeren.
Man behøver ikke at bruge en formue for at få den perfekte ansigtsmaske til din hud. Med en hjemmelavet ansigtsmaske kan selv ungerne være med også uden at risikere at bade deres hud i kemikalier fra dyre ansigtsmasker med en ingrediensliste der indeholder ord du ikke ved hvad betyder. 

Hjemmelavet ansigtsmaske: Selvom der findes et stort udvalg af gode, effektive og økologiske ansigtsmasker på markedet, kan det være en jungle at finde den rigtige. Og faktisk er den mest naturlige (og billige) ansigtsmaske den, man selv laver ud af ingredienser man finder i sine køkkenskabe - eller i køleskabet.


De samme ingredienser, som du bruger i din madlavning, kan nemlig gøre underværker for din hud i en hjemmelavet ansigtsmaske, især dem med masser af C-vitaminer kan forhindre rynker og give dig en fastere hud.


I din hjemmelavede ansigtsmaske kan du for eksempel bruge avokado, madolier, frugter og yoghurt - listen er lang og det er næsten kun din egen fantasi, der sætter grænsen når det kommer til naturlige ingredienser til din helt egen ansigtsmaske.


Ansigtsmaske med jordbær

C-vitamin er et naturlig anti-aging stof og jordbær er fulde af det! Du kan spise dem, men du kan også lave denne ansigtsmaske med dem.

Hvordan laver du ansigtsmasken: Put ca. 1 dl. kop frosne eller friske jordbær i en blender. Rør bærrene sammen med ca. 1 dl vanilje eller yoghurt naturel, og 1 1/2 spsk. honning. Smør ansigtsmasken i ansigtet, lad den sidde på i 10 minutter og skyl af med varmt vand.

Ansigtsmaske med honning

Honning kan hjælpe huden med at bevare fugt og give dig en glattere og fastere hud.

Hvordan laver du ansigtsmasken: Varm en lille gryde af honning over svag varme. Test temperaturen på indersiden af din albue og smør derefter dit ansigt. Lad masken sidde på i 15 minutter. Skyl grundigt med varmt og derefter koldt vand.

Ansigtsmaske med granatæble

Granatæbler er spækket med C vitamin og antioxidanter. Denne ansigtsmaskine fjerner de døde hudceller og giver dig en glat og blød hud.

Sådan laver du ansigtsmasken: Put 2 spsk. frø fra et granatæble og 1 dl. havregryn i en blender. Put det i en skål og tilsæt 2 spsk. honning og 2 spsk. kærnemælk. Lad den sidde i ansigtet et par minutter og skyl med vand.

Ansigtsmaske med Grøn te

Grøn te er fyldt med anti-inflammatoriske stoffer og garvesyre, der kan hjælpe med at reducere hævelser på huden.

Hvordan laver du ansigtsmasken: Læg fugtige grøn te poser i køleskabet og sæt poserne på øjnene i 10-15 minutter, hvis de er hævede og trætte.

Ansigtsmaske med grønne oliven

De små frø inde i oliven kan gøre underværker for din hud og er god til at fjerne døde hudceller.

Hvordan laver du ansigtsmasken: Put frøene fra de grønne oliven i en blender og brug massen som en body scrub, når du er i bad.

Ansigtsmaske af Yoghurt

Yoghurt indeholder mælkesyre, der kan hjælpe med at fjerne pletter, misfarvning og reducere rynker.

Sådan laver du ansigtsmasken: Bland ca. 1 dl. græsk yoghurt med 2-3 dråber mandel - eller olivenolie og 1 spsk. honning. Fordel masken i ansigtet og lad den sidde i ca. 20 min. Skyl derefter med varmt vand.

Ansigtsmaske med Avocado

Avokadoer er en stor kilde til sundt fedt, der kan hjælpe med at fugte huden og er god til tør hud.

Sådan laver du ansigtsmasken: Bland en avocado, en æggehvide, 2 spsk. havregryn og 1 tsk. citronsaft. Påfør i ansigtet, lad den sidde i 15 til 20 minutter og skyl derefter med varmt vand.


Ansigtsmaske med Olivenolie

En af de mest dyrebare ingredienser olivenolie er fyldt med antioxidanter og anti-inflammatoriske stoffer, der er godt for dit hjerte. Olivenolie er også god til at fjerne frie radikaler og forebygge rynker.

Sådan laver du ansigtsmasken: Smør olivenolie direkte på din hud og skrub med en klud indtil huden føles glat og blød. Skyl derefter af med vand.

Og hvis du vil hygge med varme hveder og en lækker kop efter efter din ansigtsmaske, har vi en skøn opskrift - som tilmed er fedt fattig :-D 

God fornøjelse og velbekomme 

lørdag den 10. maj 2014

Træthedsmonster - Nattesløvlingen


Når man er sur og muggen, når man gaber og slæber fødderne efter sig, er det tegn på, at nattesløvlingen har haft held med at angribe. Det er et meget snedigt monster, som planlægger sine slemme streger allerede natten før.
Han holder børn vågne til langt over deres sengetid, han holder voksne fast ved deres computere på alle tidspunkter af døgnet ( nogle gange sidder de bare og spiller computerspil ).
Virkningen er den samme for børn og voksne: næste dag er man helt flad. Når Nattesløvlingen angriber, er der ikke andet at gøre end at sove. Gå i seng. Kun på den måde kan man vågne op og være frisk næste dag. Og man skal være frisk, hvis man skal klare endnu en dag blandt hjemmets monstre... også selvom man holder ferie... for de gør de nemlig aldrig...

onsdag den 7. maj 2014

Phistermedister's sommermodel 2014

Jasmin - vinder af Phistermedisters sommermodel 2013

Kunne din datter tænke sig at være "model for en dag", har hun nu chancen for en sjov oplevelse i Det Kongelige Danske Haveselskabs Have på Frederiksberg.

Info og konkurrenceregler:
Din datter skal være mellem 70-150 cm høj
Du og din datter skal kunne komme til Frederiksberg torsdag den 5. juni 2014

Sådan gør du:
Du skal uploade et billede af din datter - som du selv har taget - på Phistermedister facebook side og fortæl hvorfor din datter skal være Phistermedisters model 2014 - samt oplyse din datters højde.
Den 1. juni kl. 18.00 bliver de 3 finalister fundet og offentligtgjort på Facebook.

Finalen:
Billeder af finalisterne bliver "skudt" af Fotograf Maiken Kestner i Frederiksberg have under udstillingen "Mit hjem er Mit Slot" den 5. juni kl. 13.00-15.30
Billederne bliver lagt op på Phistermedisters og Maiken Kestners facebook sider og den finalist de sammenlagt har flest "likes" bliver årets Phistermedister Model 2014.
Vinderen bliver offentliggjort på Facebook den 7. juli 2014. Vinderne får direkte besked.

Præmier:
De 3 finalister får hver:
- 3 adgangsbilletter til livsstilsmessen "Mit hjem er Mit Slot"
- Den Phistermedister kjole og hat de bliver fotograferet i
Vinderen får derudover bestseller Phistermedister sækkestolen "Blomsten" i valgfri farve ( værdi 823 ), samt et gavekort til et fotoshoot hos Fotograf Maiken Kestner i Dragør, til en værdi af kr. 2.400.-

Præmierne er personlige og kan ikke ombytte til kontanter.

Det med småt:
Billederne vil blive brugt som markedsføring på både Phistermedisters og Maiken Kestner Fotos hjemmesider, blogs, nyhedsbreve og facebook sider.

Hvis du har lyst til, at se hvad vi ellers laver samt har af konkurrencer og gode tilbud, så vil vi blive super glade hvis du har lyst at følge os på Facebook: Fotograf Maiken Kestner, Phistermedister.tirsdag den 6. maj 2014

Sirenerne afprøves


Sirenerne afprøves - på denne første onsdag i maj, og præcis klokken tolv middag hyler alle landets sirener ved den årlige afprøvning

Fra juni 1951 til april 1967 blev landets sirener afprøvet hver lørdag klokken 12. Fra april 1967 til den 24. november 1993 var der afprøvning hver onsdag klokken 12, og fra den 4. maj 1994 blev det indført, at sirenerne skulle testes den første onsdag i maj klokken 12.

Det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis sirenerne hyler ved en virkelig faresituation.
læs mere hos Beredskabsstyrelsen

Nedtælling til mors dag


Mors dag afholdes i Danmark den anden søndag i maj. Dagen blev opfundet i USA i 1872 af den amerikanske forfatter og kvindevalgretsforkæmper Julia Ward Howe (1819-1910). Oprindeligt var tanken at dagen også skulle være en dag for fred.

Anna Jarvis (1864-1948) fik udbredt kendskabet til dagen, i første omgang for at ære sin egen mor Anna. Moderen Anna Marie Reeves Jarvis arbejdede bl.a. for at forbedre de sanitære forhold og mindske børnedødeligheden, men efterhånden også for generelt at ære alle mødres arbejde. Hun fik indført at dagen skulle afholdes den første søndag i maj og skikken bredte sig hurtigt. Dagen er blevet holdt i hævd som en officiel helligdag i USA siden 1914.

Historie
Før Julia Ward Howe opfandt mors dag i USA fandtes der en gammel tradition i England med en lidt anden udgave af mors dag. Siden 1600-tallet har børn og unge hver fjerde søndag i fasten traditionelt fået fri fra tjenestestedet for at besøge deres mor. Dagen blev kaldt Mothering Sunday. I Nordengland og Skotland blev dagen kaldt Carling Sunday, da en speciel slags pandekager (carlings) normalt blev serveret. Andre traditionelle lækkerier blev serveret andre steder i landet på dagen - f.eks. en plumkage med rosiner og frugt eller sød og krydret hvedegrød kogt på sødmælk.
Mothering Sunday var dog ved langsomt at dø ud, da dagen blev genoplivet med inspiration fra den nye amerikanske tradition. Dagens afholdes stadig den fjerde søndag i fasten, men kaldes nu Mothers Day.
Anna Jarvis forsøgte at introducere den hvide nellike som symbol på mors dag. Nelliken skulle symbolisere mødrenes dyder: renhed, trofasthed, ærbarhed, barmhjertighed, kærlighed og skønhed. Ideen blev videreudviklet, så folk med levende mødre bar røde nelliker, mens folk, hvis mødre var døde bar hvide nelliker. Traditionen var ikke tiltænkt at være kommerciel, men da nelliken blev symbol på mors dag fik blomsterhandlende en fremtrædende rolle i traditionen omkring mors dag.

Mors dag i Danmark
Mors dag kom til Danmark i 1929 med rigsdagsbetjent Christian Svenningsen (1896 - 1979). Han havde kæmpet som soldat i USA's hær under 1. verdenskrig og hørte da om den nye tradition fra soldaterkammeraterne. Han bragte ideen til Danmark og krydrede traditionen med sin egen ide til arrangementer indenfor foreningen De Allieredes Danske Vaabenfæller til pengeindsamling til fordel for krigsenker og mødre, der havde mistet en søn. Senere gik pengene til Mødrehjælpen.

Ud over blomsterhandlendes udbud af mors dag-buketter og kort produceres der i Danmark også hos porcelænsfabrikken Bing og Grøndahl, i nu mere end 40 år, mors dag-platter beregnet til samlere.

Men husk du kan også give din egen helt specielle gave - og et kys koster ikke noget <3

mandag den 5. maj 2014

Danmarks befrielse 1945


Var det den 4. eller den 5. maj, Danmark blev befriet?
Meddelelsen om at tyskerne havde overgivet sig kom den 4. maj 1945 om aftenen. Men den tyske kapitulation trådte først i kraft den 5. maj klokken otte om morgenen. På en måde har Danmark derfor to befrielsesdage.

Så hvis du ikke var hjemme i går og satte lys i vinduet kan du sagtens gøre det i aften. 

Hvorfor markeres befrielsesdagen med lys i vinduet? 
Den 4. maj om aftenen blev befrielsen blandt andet fejret ved, at folk flåede de forhadte mørklægningsgardiner ned og lod lyset skinne ud gennem alle vinduer. Mange steder satte folk tændte stearinlys i vinduerne. I fem år havde de danske byer ligget hen i mørke om aftenen og natten. Nu kom der igen lys. Det gjorde et stærkt indtryk på alle, der oplevede det, og da man i de følgende år begyndte at fejre årsdagen for befrielsen, var det oplagt at gribe tilbage til lyset som et symbol på den genvundne frihed. 

<3

søndag den 4. maj 2014

Skovens dag


Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om at se hvad skovbruget laver og hvorfor.
Meningen er at øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at bruge skoven og dialog med skovbruget. Der er nemlig et skævt forhold mellem skovbruget og danskerne. Næsten alle kender og elsker skoven og får nogle af deres bedste oplevelser i skoven. Men næsten ingen kender skovbruget eller ved hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne.
skovensdag.dk kan du finde arrangementer i dit lokalområde og læse mere om den spændende fotokonkurrence.
Go tur i skoven :-)

lørdag den 3. maj 2014

Emmas DIY klumme

Dagene bliver varmere og varmere og fuglene fløjter så skønt og vi hygger ude. Men det er også hyggeligt at være inde og lege. Jeg elsker at være kreativ når jeg har legeaftaler og sidste gang jeg havde skoleveninde med hjemme hyggede med toiletruller.


Vi hyggede i timer og fik designet de skønneste små huse til fugle - de kan både stå eller hænge i træerne som den fineste pynt.


Mal din toiletrulle i en flot farve og lav eventuelt et område hvor malingen "skaller af" så man kan se "murstenene" som huset er bygget af.


klip et lille hul - på tre sider, så der kommer et lille vindue så du kan kigge ind, og den som bor i huset kan kigge ud. Du kan eventuelt male toiletrulle indeni - det ser rigtig fint ud.


Taget laver du af et stykke pair der har formen som et kræmmerhus. Og har du papir i forskellige mønstre bliver dit hus særligt fint. Du kan også sagtens bruge ensfarvet og blot tegne på dette også. Du kan pynte dit hus som du vil - måske dit skal have en rosenranke eller tulipaner i kanten ?

God fornøjelse
Hilsen Emma

fredag den 2. maj 2014

10 år siden morsealfabetet fik nyt tegn


Til dato er morsealfabetet nok mest udbredte signalsystem. Det er opkaldt efter den amerikanske opfinder Samuel Morse, der konstruerede det mellem 1837 og 1843 til brug for den elektriske telegraf, som han fik et patent på i 1847. I Europa vedtages det i 1851 at anvende Morses telegrafiudstyr som standard.
Morsekoderne blev brugt som international kommunikation inden for søfart indtil 1999, hvor det blev erstattet af GMDSS - Global Maritime Distress Safety System - samt telefoni eller data. Da den franske flåde i 1997 gik bort fra morse, var den sidste transmission: "Calling all. This is our last cry before our eternal silence."
Stort tillykke til Snabel-a
@ blev godkendt af International Telecommunication Union 3. maj 2004 som morsetegn i morsealfabet og er koden · — — · — · for A og C som ét tegn. Det var den første tilføjelse af tegn i morsealfabetet i 60 år. I dag netop 10 år siden, så stor tillykke til @ :-)
Skal du lege hemmelig hule eller agenter er morsealfabetet helt fantastisk, bare spørg din mor eller far.
Tegnet for hvert bogstav eller tal sammensættes af prikker og streger. Ved signalering med lyd eller lys eller elektriske signaler, erstattes "prik" af en kort tone, et kort lysglimt eller en kort elektrisk impuls, mens "streg" erstattes af længerevarende toner, lysglimt hhv. elektriske impulser.
Der er ikke sat absolutte værdier på, hvor lange de enkelte prikker og streger skal være – det overordnede tempo må bero på rutinen hos de operatører - hi hi eller hemmelige agenter - der bruger systemet, samt af kvaliteten af den forbindelse man sender morsetegnene over.
For at kunne skelne prikker, streger, bogstaver og ord i den meddelelse der sendes, opererer man med følgende konventioner:
  • Signalet for en streg varer 3 gange så længe som prik-signalet.
  • Mellem de enkelte prikker og streger skal der være en pause svarende til varigheden af et prik-signal
  • Mellem morsetegnene for de enkelte bogstaver/tal skal der være en pause med en varighed som en streg
  • Mellemrum mellem ord markeres med en pause, der er 3 gange så lang som et streg-signal
Dertil findes et par "rette-signaler:
  • Se bort fra det sidste bogstav jeg sendte: · · · · · · · · (8 prikker)
  • Se bort fra det sidste ord, jeg sendte: · · · · · · · · · (9 prikker)
Rigtig god fornøjelse :-)

torsdag den 1. maj 2014

Succesen gentages


Kom til åbent broderiværksted idag kl 16-18 i Den Gule VillaKaren Maagaard vil vejlede i forskellige broderiteknikker. Medbring selv div. stoffer, tråd, garn, nål samt perler. Sammen vil vi skabe unikke tekstile billeder eller udtryk til fx. beklædning og boligtekstil.