fredag den 26. juli 2013

Godnathistorie - Hans & Grete


Ved udkanten af en stor skov boede der en fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans og pigen bed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde og engang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone: “Hvad skal der dog blive af os. Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv.” - “Ved du hvad,” sagde konen, “i morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov, og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem.” - “Nej, det gør jeg ikke,” sagde manden, “jeg kan virkelig ikke nænne at lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo ædt af de vilde dyr.” - “Du er et rigtigt tossehovede,” sagde hans kone vredt, “vi dør jo allesammen af sult. Du kan såmænd godt begynde at tømre kisterne sammen.” Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. “Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn,” sagde han.

De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans: “Nu er det ude med os.” - “Vær stille, Grete,” svarede han, “jeg skal nok finde på råd.” Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete: “Læg du dig kun roligt til at sove, lille søster. Den gode Gud vil ikke forlade os.” Derpå krøb han op i sin seng igen.

Da det gryede ad dag, vækkede konen børnene. “Stå op I dovenkroppe,” sagde hun, “nu skal vi ud i skoven og hente brænde.” Hun gav hver af dem et stykke brød og sagde: “Der har I jeres middagsmad. Mere får I ikke.” Grete tog brødet ind under forklædet, fordi Hans havde lommen fuld af sten, og de begav sig nu allesammen på vej. Da de havde gået et lille stykke, stod Hans stille og vendte sig om og kiggede efter huset, og da de var kommet lidt videre, vendte han sig om igen. “Hvorfor vender du dig hele tiden om?” spurgte faderen, “det har vi ikke tid til, tag benene med dig.” - “Jeg ser efter min hvide kat,” sagde Hans, “den sidder oppe på taget og vil sige farvel til mig.” - “Hvor du dog kan vrøvle,” sagde moderen, “det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen.” Hans havde imidlertid slet ikke kigget efter katten, men bare kastet kiselstene bagved sig på vejen.

Da de var kommet dybt ind i skoven, sagde faderen: “Kan I nu samle brænde, lille børn. Så tænder jeg ild, for at I ikke skal fryse.” Hans og Grete samlede en lille bunke riskviste, faderen stak ild på det, og da det var kommet godt i brand, sagde konen: “Sæt jer så ned ved ilden og hvil jer, mens vi går ind i skoven og hugger brænde. Når vi er færdige, kommer vi igen og henter jer.”

Hans og Grete satte sig ved ilden, og ved middagstid spiste de deres tørre brød. De kunne høre slagene af en økse og troede derfor, at faderen var i nærheden, men lyden kom kun af, at han havde bundet en gren fast ved et træ, og nu slog vinden den derimod. Til sidst blev de søvnige og faldt da også i søvn, og da de vågnede var det allerede mørk nat. Grete gav sig til at græde. “Hvordan skal vi dog finde ud af skoven,” sagde hun. Men Hans trøstede hende. “Vent bare til månen kommer frem,” sagde han, “så skal vi nok finde vej hjem.” Og da månen var stået op, tog Hans sin søster i hånden og de lysende kiselstene viste ham vej. De gik hele natten, og først om morgenen nåede de deres fars hus. De bankede på, og da konen lukkede op og så, at det var dem, sagde hun: “Hvor har I dog været henne, I slemme børn. Vi troede slet ikke, I var kommet hjem mere.” Men faderen blev glad, da han så dem, for han havde haft samvittighedsnag, fordi han havde ladet dem blive alene tilbage i skoven.

Kort tid efter var der stor elendighed igen, og børnene hørte, at moderen om natten sagde til faderen: “Nu har vi kun et halvt rugbrød tilbage, så er den potte ude. Hvis børnene ikke kommer af vejen, er vi fortabt allesammen. Vi må bringe dem endnu længere ind i skoven, så de ikke kan finde vej hjem.” Det gjorde manden meget ondt og han tænkte: “Det var smukkere at dele den sidste mundfuld med sine børn.” Men konen brød sig aldeles ikke om, hvad han sagde. Når man har sagt A må man også sige B, og da han havde givet efter første gang, måtte han også bøje sig nu.

Børnene havde imidlertid igen ligget vågne og havde hørt det hele. Da de gamle var faldet i søvn, stod Hans op og ville ud og samle kiselstene ligesom forrige gang, men moderen havde låset døren. Alligevel trøstede han sin søster og sagde: “Du skal ikke græde, Grete. Den gode Gud hjælper os nok.”

Tidlig næste morgen kom konen og sagde til børnene, at de skulle stå op. De fik hver et stykke brød, men det var meget mindre end forrige gang. Han tog brødet i lommen og brækkede det i små stykker, og mens de gik, vendte han sig hvert øjeblik om og kastede et lille stykke på jorden. “Skynd dig dog lidt, Hans,” sagde faderen, “hvad er det dog nu, du kigger efter.” - “Det er min due, der sidder oppe på taget og vil sige farvel til mig,” sagde Hans. “Din dumrian,” skændte konen, “det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen.” Men efterhånden som de gik, kastede Hans alle brødsmulerne på vejen.

Konen førte børnene så dybt ind i skoven, som de aldrig i deres liv havde været. Der tændte manden et bål og moderen sagde: “Sæt jer nu her og hvil jer, og sov, hvis I er søvnige. I aften, når vi er færdige med at hugge brænde, kommer vi og henter jer.” Ved middagstid tog Grete sit stykke brød frem og delte det med Hans, der jo havde strøet sit på vejen. Så faldt de i søvn, og det blev aften, men der kom ingen og hentede de stakkels børn. Da de vågnede, var det mørk nat, men Hans trøstede sin søster og sagde: “Vent bare til månen kommer frem, og vi kan se brødsmulerne, så kan vi nok finde hjem.” Men skovens tusind fugle havde hakket alle brødkrummerne op, og der var ikke en tilbage. “Vi finder nok vej alligevel,” sagde Hans, men det gjorde de ikke. De gik hele natten og hele næste dag, men de kom ikke ud af skoven. De havde ikke fået andet at spise end et par bær, de havde fundet, og var så trætte, at de ikke kunne stå på benene. Så lagde de sig under et træ og faldt snart i søvn.

Den næste dag gik de videre, men de kom kun dybere og dybere ind i skoven, og de var lige ved at dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snehvid fugl, som sad på en gren og sang så dejligt, at de blev stående for at høre på den. Da den havde sunget lidt, fløj den op fra grenen, og de fulgte så bagefter den og kom til et lille hus, og fuglen satte sig på taget. Da de kom helt hen til huset, så de, at det var lavet af brød og taget af pandekager. Ruderne var af hvidt sukker. “Nu kan vi da få noget at spise,” råbte Hans glad. “Kom Grete, tag du et stykke af vinduet, det er dejlig sødt, så spiser jeg noget af taget.” Hans stillede sig nu på tæerne og brækkede et lille stykke af taget for at prøve, hvordan det smagte, og Grete gav sig til at gnave løs på ruden. Da hørte de inde fra stuen en tynd stemme der råbte: 
“Hvem er det derude,
som gnaver på min rude?”
Børnene svarede: 
“Det er bare stormens sus,
der tuder og hviner gennem jert hus,”
og spiste videre uden at lade sig forstyrre. Hans, der syntes at taget smagte dejligt, brækkede et stort stykke af, og Grete stødte en hel lille rude ind og gjorde sig rigtig til gode dermed. Pludselig gik døren op og en ældgammel kone, der støttede sig på en krykke, kom ud. Hans og Grete blev så bange, at de tabte det, de holdt i hånden. Den gamle rokkede med hovedet og sagde: “Hvordan er I kommet herhen, lille børn. Kom ind med mig og bliv hos mig, jeg skal ikke gøre jer fortræd.” Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Der fik de dejlig mad, mælk og pandekager med sukker og æbler og nødder. Derpå puttede hun dem i to små bløde senge, og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen.

Den gamle var imidlertid en ond heks, og slet ikke så rar, som hun lod. Hun havde kun bygget kagehuset for at lokke børn til sig. Når hun havde fået et barn i sin magt, dræbte hun det kogte det og spiste det, og så var det rigtig en festdag for hende. Heksene har røde øjne og er temmelig nærsynede, men de har en fin næse ligesom dyrene og kan lugte, så snart der er mennesker i nærheden. Da Hans og Grete kom henimod huset, grinede hun ondskabsfuldt og sagde: “De skal ikke slippe fra mig.” Tidlig næste morgen, før børnene var vågnede, stod hun op, og da hun så dem ligge der med deres røde runde kinder og sove trygt, tænkte hun: “Det bliver en lækkerbidsken.” Hun tog så fat i Hans med sin tørre hænder, bar ham ud i stalden og lukkede ham inde bag et gitter, uden at bryde sig om, at han græd og bad for sig. Så gik hun ind og ruskede Grete vågen og sagde: “Stå op, din drivert, og hent noget vand og lav noget god mad til din bror. Han sidder ude i stalden, og når han er blevet rigtig tyk og fed, æder jeg ham.” Grete gav sig til at græde, men det nyttede ikke, hun måtte gøre, hvad den slemme heks forlangte.

Nu fik Hans den dejligste mad, men den stakkels Grete fik ikke andet end affald. Hver morgen gik den gamle ned til stalden og råbte: “Stik din finger ud, så jeg kan mærke, om du er blevet fed.” Han stak imidlertid et afgnavet ben ud mellem tremmerne og den gamle, der ikke kunne se det med sine svage øjne, troede, at det var hans finger, og kunne ikke begribe, at han blev ved at være så mager. Da der var gået fire uger, og Hans ikke blev en smule tykkere, tabte hun tålmodigheden. “Skynd dig lidt at bringe vand op,” sagde hun til Grete, “enten Hans er tyk eller tynd, vil jeg spise ham i morgen.” Tårerne løb den stakkels lille Grete ned ad kinderne, men hun måtte gå. “Hjælp os dog, du gode Gud,” sagde hun, “bare de vilde dyr i skoven havde ædt os, så var vi dog i det mindste blevet sammen.” - “Hold op med det tuderi,” sagde den gamle, “det hjælper dog ikke.”

Den næste morgen måtte Grete tænde ild på skorstenen og sætte kedlen over. “Vi skal først bage,” sagde heksen, “jeg har allerede fyret under bagerovnen og æltet dejen.” Hun puffede den stakkels pige hen til ovnen, og flammerne slog ud af den. “Kryb ind og se, om den nu også er rigtig varm,” sagde hun. Grete kunne nok mærke, at det var meningen, at hun skulle steges derinde, og sagde derfor: “Hvordan skal jeg dog komme derind? “Din gås,” sagde heksen, “åbningen er da stor nok. Kan du se, der er endogså plads nok til mig,” og i det samme stak hun hovedet ind i ovnen. Da gav Grete hende et puf, så hun røg derind, og i en fart smækkede hun jerndøren i og satte slåen for. Den gamle begyndte at hyle og skrige, men Grete skyndte sig blot af sted, og heksen måtte brænde op.

Grete løb lige ud til Hans, åbnede gitteret og jublede: “Nu er vi frelst, Hans, den gamle heks er død,” og Hans sprang ud, så glad som en fugl, der slipper ud af sit bur. De omfavnede og kyssede hinanden og gik så tilbage til heksens hus, for nu var der jo ikke noget at være bange for. Der stod store kasser fulde af perler og ædelstene. “De er bedre end kiselstene,” sagde Grete og tog en hel mængde i sit forklæde. “Lad os nu skynde os at komme ud af skoven,” sagde Hans, og de begav sig på vej. Da de havde gået et par timer, kom de til en stor sø. “Den kan vi ikke komme over,” sagde Hans, “jeg kan ingen bro se.” - “Der er heller ingen skibe,” svarede Grete, “men dér svømmer en hvid and. Den hjælper os nok, når vi beder den derom.”

Så råbte hun: 
“Kom du
lille hvide and,
bær os til
den anden strand.”
Anden kom straks svømmende, og Hans satte sig på ryggen af den og ville have, at Grete skulle sætte sig bagved ham. “Nej, det gør jeg ikke,” svarede Grete, “det er alt for tungt for anden. Den må hellere komme tilbage og hente mig.” Det gjorde den rare and så, og da de lykkelig og vel var kommet i land på den anden bred, syntes de nok, at skoven så dem så bekendt ud, og det varede heller ikke ret længe, før de kunne skimte deres fars hus mellem træerne. Da gav de sig til at løbe af alle kræfter og styrtede ind i stuen og faldt ham om halsen. Manden havde ikke haft en glad time, siden han havde forladt børnene i skoven, og den onde mor var død. Grete kastede perlerne og ædelstene ud af forklædet, og Hans tog den ene håndfuld efter den anden op af lommen. Nu var alle sorger slukt og de levede længe i fryd og glæde. Snip snap snude nu er historien ude.

 Godnat og sov godt :)

Godnathistorie - Alfernes Gave


En skrædder og en guldsmed var engang på vandring sammen, og en aften, da solen var sunket bag bjergene, klang der fra det fjerne musik, som stadig blev tydeligere. Den lød så besynderlig, men var dog så smuk, at de glemte al deres træthed og gik raskt af sted. 

Månen var allerede stået op, da de kom til en høj, hvor de fik øje på en mængde små mænd og kvinder, som holdt hinanden i hænderne og sprang rundt i en lystig dans. De sang selv dertil, og det var den musik, vandringsmændene havde hørt i det fjerne. I midten sad en gammel mand, noget større end de andre. Han havde en broget frakke på, og hans grå skæg hang ham langt ned over brystet. De blev forundret stående og så på dansen. Den gamle vinkede, at de skulle komme nærmere, og de små fyre åbnede venligt kredsen for dem. 
Guldsmeden, som havde en pukkel og var stor på det som alle pukkelryggede, trådte frem, men skrædderen holdt sig først lidt tilbage. Men da han så, hvor lystigt det gik til, tog han mod til sig og fulgte efter. Kredsen lukkede sig nu igen, og de små dansede videre med deres vilde spring. Den gamle tog imidlertid en stor kniv, som han havde i bæltet, sleb den, og da den var blevet skarp nok, så han sig om efter de to fremmede. De blev bange men de fik ikke tid til at tænke sig om, for den gamle greb i en fart fat i guldsmeden og ragede hans skæg og hår af, og det gik skrædderen ligesådan. 

Men deres angst forsvandt, da den gamle derpå venligt klappede dem på skulderen, som om han ville sige, at det var pænt af dem, at de slet ikke havde strittet imod, men ganske rolig fundet sig i det. Han pegede nu på en håndfuld kul, som lå ved siden af, og betydede dem, at de skulle fylde deres lommer med dem. De adlød begge to, skønt de ikke vidste, hvad de skulle bruge kullene til, og gik så videre for at finde nattely. Da de kom ned i dalen, hørte de et ur slå tolv. Øjeblikkelig forstummede sangen, alt forsvandt, og højen lå ensom og forladt i måneskinnet.

De to vandringsmænd kom ind i en kro, lagde sig på strålejet og dækkede sig til med deres frakker, men de var så trætte, at de glemte at tage kullet ud af lommen. Næste morgen vågnede de tidligere end sædvanligt, fordi det var ligesom der lå sådan noget tungt ovenpå dem. De stak hånden ned i lommen, men ville ikke tro deres egne øjne, da de så at den var fuld af det pure guld. Der var også både hovedhår og skæg, så meget som de kunne ønske sig. De var nu rige folk, men guldsmeden, der var en gerrig rad og havde fyldt sine lommer bedst, var dobbelt så rig som skrædderen. Men mere vil altid have mere, og guldsmeden foreslog skrædderen at blive der endnu en dag og så om aftenen gå ud på højen hos de gamle for at få fat i nogle flere skatte. Men skrædderen ville ikke. “Jeg er tilfreds med det, jeg har fået,” sagde han, “nu nedsætter jeg mig, gifter mig med min elskede genstand (sådan kaldte han sin kæreste), og så er jeg en lykkelig mand.” For at føje guldsmeden lovede han dog at blive der endnu en dag. 

Om aftenen hængte guldsmeden et par poser over skuldrene for rigtigt at kunne skrabe til sig, og gik ud til højen. Det gik ligesom aftenen før. Den gamle ragede ham igen og gjorde tegn til ham, at han skulle tage noget kul med sig. Han betænkte sig ikke, men stoppede sine lommer fulde, vendte så glad hjem og dækkede sig til med frakken. “Selv om det guld trykker, vil jeg dog nok finde mig i det,” tænkte han og sov ind i den søde forvisning om, næste morgen at vågne som en knaldrigmand. 

Da han slog øjnene op, rejste han sig i en fart for at undersøge sine lommer, men hvor forbavset blev han ikke, da der ikke var andet end det sorte kul, hvor ofte han end stak hånden derned. “Jeg har endnu det guld, som jeg har fået forrige nat,” tænkte han og tog det frem, men blev meget forskrækket, da han så, at det også var blevet til kul. Han slog sig med sin sortsmudsede hånd for panden, og da følte han, at hans hovede var skaldet og glat som hans ansigt. Men det var ikke nok med den ulykke. Han mærkede nu, at han foran på brystet havde fået en pukkel, der var dobbelt så stor som den, han havde på ryggen. Da indså han, at han var blevet straffet for sin begærlighed, og begyndte at græde højt.

Den gode skrædder, som var blevet vækket derved, trøstede ham så godt, han kunne og sagde: “Du har været min kammerat på vandringen. Du skal blive hos mig og også bruge af mine penge.” Han holdt ord, men den stakkels guldsmed måtte hele sit liv beholde de to pukler og skjule sit skaldede hoved med en kalot.

SLUT

torsdag den 18. juli 2013

NYHED - nye skønne blomster


Vi er længe blevet spurgt om vi ikke kunne lave vores skønne blomster med elastik.... selvfølgelig :-) Vi kan derfor nu præsentere 4 super skønne roser med elastik, så der virkelig kommer sommer i håret.
Vi har ligeledes lavet børnespænder, med nye skønne blomster. Nyd sommeren, og lav hverdagen om til en fest

lørdag den 13. juli 2013

Fortryllende sommer snegle


Sommeren må gerne gå med sneglefart 
Til hygge i skyggen med eventyrlige farver får du her 11 skønne snegle lige til at printe og hyggen kan begynde...


fredag den 12. juli 2013

En tur til standen... male stenJeg elsker at gå ved standen - uanset årstid, og både min datter og jeg kommer altid hjem med mange smukke sten i lommen. De bliver så fint anrettet i vindueskarmen gerne to flade sten ovenpå hinanden med en rund på toppen.

Men de kan også males - med hobbylak og pensler kan de skønneste udtryk blive fremtryllet - om dine sten er sorte, hvide eller lyserøde... så kan de alle blive til skøn kunst til vinduet, haven - eller måske til servietterne så de ikke flyver væk.

En skøn dag på stranden behøver ikke slutte når man kommer hjem - den kan fortsætte i timer... og hvis du ser tre stablet ovenpå hinanden på stranden, ja så har vi helt sikkert været forbi hi hi 

engelsk vejledning til monster sten finder du her :-)

torsdag den 11. juli 2013

Skønne Espadrillos


Phistermedisters egne espadrillos i canvas med sål af hamp reb og den helt fantastiske varm-på-smurte gummi sål, der kan holde.
Skøn sommersko eller hjemmesko, lavet af naturmaterialer, hvor fødderne ligeledes kan ånde... og vores model har foer, så man ikke får sure fusser

onsdag den 10. juli 2013

Phistermedister kjoler


Hos Phistermedister skulle der et ordentligt regnskyl til og en vandskade, så alt skulle pakkes i kasser og sendes til opmagasinering. Der stod vi med 25 kasser fyldt med stof... og tænkte det hele kunne være ødelagt, men vi var heldige. Ja så glade for at være heldige, at vi besluttede at stoffet skulle ikke til opmagasinering men skulle bruges til at glæde andre  :-)
Phistermedister, Stjernholm og Crea&Co gik i fællesskab og skabte en kollektion af alle stofferne, hvor overskuddet går til at berige dårligt stillede børn i Danmark.tirsdag den 9. juli 2013

Skønne Phistermedister hatte


Igen i år var vores hatte en succes på messerne -  en fornøjelse, at se veninder, store som små nyde den smukke have med hatte på - så tilmed uden at koge i håret - da hattene er åndbare.
Fik du ikke en hat, har vi enkelte modeller tilbage som nu ligger i shoppen.

mandag den 8. juli 2013

Phistermedister Blomsten i neon gul


Det er sommer og der er sol over vores skønne land. Vores bestseller sækkestol: Blomsten er igen trukket i den vilde og skønne neongule - den vil også være med til at nyde sommeren... måske sammen med dig ?

søndag den 7. juli 2013

Vinderen af vores sommermodel konkurrece


Stort tillykke til søde Jasmin, vinder af Phistermedisters sommermodel 2013.
Tak til alle der har stemt på Jasmin, Sophia, og Emmie - de 3 super søde finalister. Vi håber pigerne har haft en skøn oplevelse, det har vi og det var en fornøjelse at både møde, finde tøj og fotografere alle 3 piger.
Gavekort til Maiken Kestner Foto samt Blomster sækkestol er nu på vej til Jasmin.

lørdag den 6. juli 2013

Solen


Solen er en stjerne, som giver lys og varme fra sig. Om morgnen står den op i øst, klokken 12 midt på dagen står den højest på himlen. På det tidspunkt er den kraftigst, så du skal huske at tage solcreme på. Om aftenen går den ned i vest, og så bliver himlen farvet i flotte røde farver. Min datter har netop afsluttet 2. klasse og har skrevet en opgave på skolen om solen...


Solen
Størrelse: solen er lige så bred som 110 jordkloder. Der ville kunne ligge 1 million jordkloder inde i solen. Temperatur: 15 millioner grader i midten og 6.000 på overfladen. Så der er virkelig varmt overalt på solen. 
Solen er lavet af gas: mest brint og så noget helium. Solen er ca. 5 milliarder år gammel.

Solen er en stjerne i midten af solsystem. Den giver lys og varme fra sig. Solen er meget, meget større end alle planeterne tilsammen. Solen er så tung, at den holder alle planeterne på plads ved sin tyngdepåvirkning. Hvis man kunneveje hele solsystemet, vejer solen de 98 %

I gamle dage troede man, at solen gik rundt om jorden, fordi man kunne se, at den stod op, og den gik ned hver dag. De gamle grækere kaldte den “Helios”. Romerne kaldte den “sol”. Solens stråler er farlige, men her på jorden bliver vi heldigvis beskyttet af ozonlaget. 

Ude i rummet skal astronauterne passe på strålerne og beskytte sig mod dem. Sollyset ligger 150 millioner km fra jorden. det kaldes 1 astronomisk enhed = 1 AE. På engelsk = 1 AU.

Det tager ca. 8 minutter for solens lys at nå ud til jorden. Det bevæger sig ca. 300.000 km i sekundet. Den afstand, lys tilbagelægger på et år, kaldes et lysår. Man mener, at solen vil skinne 5 milliarder år endnu.

torsdag den 4. juli 2013

karamelliserede havregrynEn god mængde sukker
En god klat margarine
Masser af havregryn

Fremgangsmåde
Smelt sukkeret på en pande – når al sukkeret er ved at være smeltet røres der rundt, så der ikke dannes klumper.
Kom en god klat margarine på panden, og lad det smelte. Kogepladen er skruet op på en mellemting mellem fuld- og middel varme.
Hæld en god portion havregryn i massen, og rør jævnligt rundt til havregrynene har fået en fin, gylden farve.
Kom de ristede, karamelliserede havregryn i en skål, og lad dem køle helt af.
Server dem til den lækre og cremede koldskål... mums mums

onsdag den 3. juli 2013

Opskrift - Koldskål uden æg


6 spsk sukker
6 spsk cremefraiche
6 dl ymer
½-1 l kærnemælk 
2 tsk vanillesukker
1 appelsin (saft og et par skaller) (Kan undlades)

Fremgangsmåde
Rør sukker og cremefraiche sammen i en skål. Tilsæt ymer, kærnemælk og vanillesukker. Hvis appelsinsmagen ønskes tilsættes her saften fra 1 appelsin, og der skæres et par tynde skiver appelsinskal (uden det hvide) som lægges i koldskålen. Lad koldskålen trække i 5-10 min. med appelsinskallen i. Smag gerne på det med jævne mellemrum, så koldskålen ikke når at blive bitter af at appelsinskallen har trukket for længe.
Serveres med kammerjunker, tvebakker eller frisk frugt på - velbekomme

tirsdag den 2. juli 2013

Opskrift - koldskål med ymer


Der findes næsten ikke noget mere sommerligt end Kærnemælkskoldskål... hvad er din ynglings opskrift ?
Vi har prøvet rigtig mange bl.a. med ymer, en uden æg men med strejf af appelsin samt de skønneste karamelliserede havregryn som toppings - samt en sommerlig cheesecake med koldskål... mums


Koldskål med ymer, vanilie og citron
2 liter
4 past. æggeblommer (2 bægere)
2 spsk sukker
1 vaniljestang
2 spsk vanijlesukker
1 liter kærnemælk
1 liter Ymer/tykmælk
1/4 citronsaft

Æggeblommer og sukker piskes skummende og hvidt. Tilsæt vanijle og vanijlesukker og pisk det sammen med æggesnapsen. Mens der stadig piskes kraftigt tilsættes ymer og kærnemælk til koldskålen har en passende konsistens. Den smages til med citronsaft og vanijesukker. Kom de tomme vanijlestænger i koldskålen og lad den trække nogle timer i køleskabet inden servering.

Serveres med ristede havregryn, nødder og frugt - velbekomme

mandag den 1. juli 2013

Sommerferie weeeiiiii


Tiden går lidt hurtigere når man leger en skøn leg. Og skal ferien være hyggelig for alle, kan det tænkes at de små skal aktiveres og måske til en hyggelig leg ved bordet, i flyet, på bagsædet i bilen eller i haven... ja hvor alle kan være med.
Skal ferien være ekstra forrygende kan inspiration findes på vores hjemmeside til f.eks. tal, bold og sang lege...