onsdag den 28. marts 2012

NYHED - hoptimisten på shoppen
Hoptimisterne skaber gensynsglæde hos alle os, der kan genkende dem fra 70´erne og sætter også et smil på læben af alle dem, der møder dem for første gang
De søde figurer og det glædesvækkende design har fået flere hædersbevisninger og i dag er Hoptimisterne en del af den store familie kaldet Danish Design - fra Kay Bojensens abe til PH-lampen.
Og nu er Hoptimisten også at finde hos Phistermedister - både Bimble og Bumble samt de små søde babyer...

fredag den 23. marts 2012

Godnathistorie - Rosen-Alfen


Midt i en Have voxede der et Rosentræ, der var ganske fuldt af Roser, og i en af disse, den smukkeste af dem alle, boede en Alf; han var saa lille bitte, at intet menneskeligt Øie kunde see ham; bag hvert Blad i Rosen havde han et Sovekammer; han var saa velskabt og deilig som noget Barn kunde være og havde Vinger fra Skuldrene lige ned til Fødderne. O, hvor der var en Duft i hans Værelser, og hvor Væggene vare klare og smukke! de vare jo de blegrøde fine Rosenblade.
   Hele Dagen fornøiede han sig i det varme Solskin, fløi fra Blomst til Blomst, dandsede paa Vingerne af den flyvende Sommerfugl og maalte hvor mange Skridt han maatte gaae, for at løbe hen over alle de Landeveie og Stier, der var paa et eneste Lindeblad. Det var hvad vi kalde Aarerne i Bladet, som han ansaae for Landeveie og Stier; ja det var da evige Veie for ham! før han blev færdig, gik Solen ned; han havde ogsaa begyndt saa sildigt.
   Det blev saa koldt, Duggen faldt og Vinden blæste; nu var det nok bedst at komme hjem; han skyndte sig Alt hvad han kunde, men Rosen havde lukket sig, han kunde ikke komme ind - ikke en eneste Rose stod aaben; den stakkels lille Alf blev saa forskrækket, han havde aldrig været ude om Natten før, altid sovet saa sødt bag de lune Rosenblade, o, det vilde vist blive hans Død!
   I den anden Ende af Haven, vidste han, var en Løvhytte, med deilige Caprifolier, Blomsterne saae ud som store bemalte Horn: i et af disse vilde han stige ned og sove til imorgen.
   Han fløi derhen. Tys! der var to Mennesker derinde; en ung smuk Mand og den deiligste Jomfru; de sad ved Siden af hinanden og ønskede, at de aldrig i Evighed maatte skilles ad; de holdt saa meget af hinanden, langt mere, end det bedste Barn kan holde af sin Moder og Fader.
   "Dog maae vi skilles!" sagde den unge Mand; "Din Broder er os ikke god, derfor sender han mig i et Ærinde saa langt bort over Bjerge og Søer! Farvel min søde Brud, for det er Du mig dog!"
   Og saa kyssede de hinanden, og den unge Pige græd og gav ham en Rose; men før hun rakte ham den, trykkede hun et Kys paa den, saa fast og inderligt, saa Blomsten aabnede sig: da fløi den lille Alf ind i den, og hældede sit Hoved op til de fine duftende Vægge; men han kunde godt høre, at der blev sagt Farvel, Farvel! og han følte, at Rosen fik Plads paa den unge Mands Bryst - o, hvor dog Hjertet bankede derinde! den lille Alf kunde slet ikke falde i Søvn, saadan bankede det.
   Længe laae Rosen ikke stille paa Brystet, Manden tog den frem og mens han gik ene gjennem den mørke Skov, kyssede han Blomsten, o, saa tidt og stærkt, at den lille Alf var nær ved at blive trykket ihjel; han kunde føle gjennem Bladet, hvor Mandens Læber brændte, og Rosen selv havde aabnet sig som ved den stærkeste Middagssol.
   Da kom der en anden Mand, mørk og vred, han var den smukke Piges onde Broder; en Kniv saa skarp og stor tog han frem, og mens den anden kyssede Rosen, stak den onde Mand ham ihjel, skar hans Hoved af og begravede det med Kroppen i den bløde Jord under Lindetræet.
   "Nu er han glemt og borte," tænkte den onde Broder; "han kommer aldrig mere tilbage. En lang Reise skulde han gjøre, over Bjerge og Søer, da kan man let miste Livet, og det har han. Han kommer ikke mere, og mig tør min Søster aldrig spørge om ham."
   Saa ragede han med Foden visne Blade hen over den opgravede Jord og gik hjem igjen i den Mørke Nat; men han gik ikke alene, som han troede: den lille Alf fulgte med, den sad i et vissent, sammenrullet Lindeblad, der var faldet den onde Mand i Haaret da han gravede Graven. Hatten var nu sat ovenpaa, der var saa mørkt derinde, og Alfen rystede af Skræk og Vrede over den fæle Gjerning. -
   I Morgenstunden kom den onde Mand hjem; han tog sin Hat af og gik ind i Søsterens Sovekammer; der laae den smukke blomstrende Pige og drømte om ham, hun holdt saa meget af og som hun nu troede gik over Bjerge og gjennem Skove; og den onde Broder bøiede sig over hende og loe fælt, som en Djævel kan lee; da faldt det visne Blad af hans Haar ned paa Sengeteppet, men han mærkede det ikke og gik ud, for selv at sove lidt i Morgenstunden. Men Alfen smuttede ud af det visne Blad, gik ind i Øret paa den sovende Pige og fortalte hende, som i en Drøm, det skrækkelige Mord, beskrev hende Stedet, hvor Broderen havde dræbt ham og lagt hans Liig, fortalte om det blomstrende Lindetræ tætved og sagde: "For at Du ikke skal troe, det bare er en Drøm, jeg har fortalt Dig, saa vil Du finde paa Din Seng et vissent Blad!" og det fandt hun, da hun vaagnede.
   O, hvor græd hun ikke de salte Taarer! og til Ingen turde hun sige sin Sorg. Vinduet stod hele Dagen aabent, den lille Alf kunde let komme ud i Haven til Roserne og alle de andre Blomster, men han nænte ikke at forlade den Bedrøvede. I Vinduet stod et Træ med Maaneds-Roser, i en af Blomsterne der satte han sig og saae paa den stakkels Pige. Hendes Broder kom mange Gange ind i Kammeret, og han var saa lystig og ond, men hun turde ikke sige et Ord om sin store Hjertesorg.
   Saasnart det blev Nat, listede hun sig ud af Huset, gik i Skoven til det Sted, hvor Lindetræet stod, rev Bladene bort fra Jorden, gravede ned i den og fandt strax ham der var slaaet ihjel, o, hvor hun græd, og bad vor Herre, at hun ogsaa snart maatte døe. -
   Gjerne vilde hun føre Liget med sig hjem men det kunde hun ikke; saa tog hun det blege Hoved med de lukkede Øine, kyssede den kolde Mund og rystede Jorden af hans deilige Haar. "Det vil jeg eie!" sagde hun, og da hun havde lagt Jord og Blade paa det døde Legeme, tog hun Hovedet med sig hjem og en lille Green af det Jasmintræ, der blomstrede i Skoven, hvor han var dræbt.
   Saasnart hun var i sin Stue, hentede hun den største Blomsterpotte, der var at finde, i den lagde hun den Dødes Hoved, kom Jord derpaa og plantede saa Jasmingrenen i Potten.
   "Farvel! farvel!" hviskede den lille Alf, han kunde ikke længer holde ud at see al den Sorg, og fløi derfor ud i Haven til sin Rose; men den var afblomstret, der hang kun nogle blege Blade ved den grønne Hyben.
   "Ak hvor det dog snart er forbi med alt det Skjønne og Gode!" sukkede Alfen. Tilsidst fandt han en Rose igjen, den blev hans Huus, bag dens fine duftende Blade kunde han bygge og boe.
   Hver Morgenstund fløi han til den stakkels Piges Vindue, og der stod hun altid ved Blomsterpotten og græd; de salte Taarer faldt paa Jasmingrenen, og for hver Dag som hun blev blegere og blegere stod Grenen mere frisk og grøn, det ene Skud voxede frem efter det andet, der kom smaae hvide Knopper til Blomster og hun kyssede dem, men den onde Broder skjændte og spurgte, om hun var blevet fjantet? han kunde ikke lide og ikke begribe hvorfor hun altid græd over den Blomsterpotte. Han vidste jo ikke, hvilke Øine der vare lukt og hvilke røde Læber der vare blevne Jord; og hun bøiede sit Hoved op til Blomsterkrukken og den lille Alf fra Rosen fandt hende saadan blundende; da steeg han ind i hendes Øre, fortalte om Aftenen i Løvhytten, om Rosens Duft, og Alfernes Kjærlighed; hun drømte saa sødt, og mens hun drømte, svandt Livet bort: hun var død en stille Død, hun var i Himlen hos ham, hun havde kjær.
   Og Jasminblomsterne aabnede deres store hvide Klokker, de duftede saa forunderligt sødt: anderledes kunde de ikke græde over den Døde.
   Men den onde Broder saae paa det smukke blomstrende Træ, tog det til sig, som et Arvegods, og satte det ind i sit Sovekammer, tæt ved Sengen, for det var deiligt at see paa og Duften var saa sød og liflig. Den lille Rosenalf fulgte med, fløi fra Blomst til Blomst, i hver boede jo en lille Sjæl, og denne fortalte han om den dræbte unge Mand, hvis Hoved nu var Jord under Jorden, fortalte om den onde Broder og den stakkels Søster.
   "Vi veed det!" sagde hver Sjæl i Blomsterne, "vi veed det! ere vi ikke voxede frem af den Dræbtes Øine og Læber! vi veed det! vi veed det!" og saa nikkede de saa underligt med Hovedet.
   Rosen-Alfen kunde ikke forstaae sig paa, hvorledes de kunde være saa rolige, og han fløi ud til Bierne, som samlede Honning, fortalte dem Historien om den onde Broder, og Bierne sagde det til deres Dronning, der bød, at de alle næste Morgen skulde dræbe Morderen.
   Men Natten forud, det var den første Nat efter Søsterens Død, da Broderen sov i sin Seng tæt ved det duftende Jasmintræ, aabnede hvert Blomsterbæger sig, og usynlige, men med giftige Spyd, stege Blomster-Sjælene ud og de satte sig først ved hans Øre og fortalte ham onde Drømme, fløi derpaa over hans Læber og stak hans Tunge med de giftige Spyd. "Nu have vi hævnet den Døde!" sagde de og søgte igjen tilbage i Jasminens hvide Klokker.
   Da det blev Morgen, og Vinduet til Sovekammeret med eet blev revet op, foer Rosen-Alfen med Bidronningen og den hele Sværm Bier ind, for at dræbe ham.
   Men han var allerede død; der stod Folk rundt omkring Sengen og de sagde: "Jasminduften har dræbt ham!"
   Da forstod Rosen-Alfen Blomsternes Hævn, og han fortalte det til Biernes Dronning, og hun surrede med hele sin Sværm om Blomsterkrukken; Bierne vare ikke til at forjage; da tog en Mand Blomsterkrukken bort og een af Bierne stak hans Haand, saa han lod Krukken falde og gaae itu.
   Da saae de det hvide Dødning-Hoved, og de vidste, at den Døde i Sengen var en Morder.
   Og Bidronningen surrede i Luften og sang om Blomsternes Hævn og om Rosen-Alfen, og at bag det mindste Blad boer En, som kan fortælle og hævne det Onde!

onsdag den 21. marts 2012

Opskrift - ufha... kan du holde varmen?
Her i familien hygger vi stadigvæk med suppe, en fantastisk måde at få rigtig mange grøntsager i ungerne på samt det luner kroppen i disse kolde dage. Og en Sund bonus: Suppen bugner af kostfibre og dækker derfor næsten 60 % af dit dagsbehov for de fordøjelsesfremmende planterester.


Sund suppe
der varmer og mætter - og giver et boost af vitaminer og mineraler.

Hvem kender ikke eventyret om den fantastiske suppesten, der (med lidt snyd) kunne trylle pragtmåltider ud af næsten ingenting?

Der er dog ingen snyd i opskrifterne her, men masser af nyttige næringsstoffer. Supperne her vil fx give dig 300-400 g grønsager, der glider ned så let som ingenting.

Suppe giver oven i købet en ekstra gevinst, fordi der ikke ryger vitaminer og mineraler ud med kogevandet. De svømmer i stedet rundt i suppen og ned i dig, hver gang du putter en skefuld i munden.

Suppe giver suveræn optagelse af stoffer

Når du nyder en varm suppe, får det ikke kun blodet til at rulle lidt hurtigere. Du kan nemlig samtidig glæde dig over, at antioxidanterne fra suppens mange kogte grønsager er meget nemmere at optage, end når grønsagerne er rå.

Forklaringen er, at når grønsager bliver kogt, sprænges plantecellerne, så de mikroskopiske stoffer bliver meget nemmere for kroppen at optage.

Kartoffelsuppe med kikærter
Varmende, cremet og spækket med kostfibre.

2 personer
200 g kartofler
1 porre
1 fennikel
100 g kogte kikærter
200 g groft brød
1 tsk. olivenolie
Lidt stødt koriander
8 dl bouillon
Salt og peber

Tilberedning
Skræl kartofler, porre og fennikel. Skær herefter i mindre stykker. Sauter nu porre og fennikel i lidt olie med koriander, tag en skefuld af blandingen fra til pynt, og kom så kartoffel og bouillon ved. Kog så i 20 min. Purer til en glat suppe, der tilsættes kogte kikærter, og smag til med salt og peber. Pynt evt. med lidt fennikel- og porresauté, og server.

Velbekomme

lørdag den 17. marts 2012

Hama perle lys glas


De høje 'glas' er lavet af de små og mellemstore Hama perler. De har været en tur i ovnen, så formen skabes, og kan derfor tåle at der bliver i sat et fyrfadslys. Lyset kaster et fortryllende og eventyrlig skær gennem hullerne som i 1001 nats eventyr, og de kan bruges inde som - udenfor.

Rigtig god fornøjelse :-) 

onsdag den 7. marts 2012

Påsken står for døren


Og hos Phistermedister er vi rigtig i gækkehumør - 'Vintergækker har jeg i haven, kom med mig så plukker vi een. For jeg syntes, at det ku´ være skægt, hvis du sendte mig et påskeæg.'

At klippe gækkebreve er en gammel tradition. Oprindeligt var det mest de voksne, som sendte breve til hinanden. I dag er det oftest børn, som sender flotte gækkebreve til deres bedsteforældre, der selvfølgelig lader være med at gætte, hvem der sendte det, og dermed skylder barnet et påskeæg.

Du kan klippe både simple og meget avancerede gækkebreve, så der er noget for ethvert håndelag. Husk at lægge en vintergæk ved. Traditionen om gækkebreve har aldrig bredt sig ud over Danmarks grænser, så det er den dag i dag kun danskerne, der ”gækker” med breve.

lørdag den 3. marts 2012

Nyheder fra Remember

Selv Remember er i forårshumør og vi er glad for at kunne præsentere de tre nye design linier Wirred, Birdy og Solena.

De findes nu i shoppen i smørebræt, servietter, bakker samt i de super skønne puslespil - der er helt fortryllende og smukke at kigge på - også mens man holder en pause. Der kommer flere nyheder de næste to måneder, vi har bl.a. igen fundet den ultimative farsdags gave - så glæd dig :-)